THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 5

khoa cntt | 23/03/2020
Kế hoạch và nội dung hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 5 – Bậc đại học – Chuyên ngành Công nghệ thông tin

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

khoa cntt | 23/03/2020
Hiện nay, Khoa có 13 giảng viên trong đó có 8 GV nữ, 5 GV nam 100 % các giảng viên đều có trình độ từ Thạc sỹ trở lên trong đó có 1 Tiến sỹ và 2 NCS. Cán bộ giảng viên trong khoa có trình độ chuyên môn tốt, say mê nghiên cứu khoa học, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo, năng động và không ngừng đổi mới góp phần nâng cao chất lượng đào của ngành CNTT và của trường đại học Thái Bình