CÁC NGHỀ HOT TRONG LĨNH VỰC CNTT

các nghề hot trong lĩnh vực cntt

Công nghệ thông tin (Information Technology), là một ngành khá hot hiện nay khi thế giới đang trở nên "phẳng hơn" và sự bùng nổ về công nghệ kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, ở trong lĩnh vực này, lại có rất nhiều ngành nghề khác nhau cùng với các cơ hội làm việc khác nhau. 

1. Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI: Artificial Intelligence) có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính (CS: Computer Science) liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh. AI là một bộ phận của khoa học máy tính và do đó nó phải được đặt trên những nguyên lý lý thuyết vững chắc, có khả năng ứng dụng được của lĩnh vực này.

 

Hiểu một cách đơn giản, Trí tuệ nhân tạo là trí tuệ của máy móc được tạo ra bởi con người. Trí tuệ này có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi,... như trí tuệ con người. Xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, hệ thống, khoa học và nhanh hơn so với con người.

Rất nhiều hãng công nghệ nổi tiếng có tham vọng tạo ra được những AI (trí tuệ nhân tạo) vì giá trị của chúng là vô cùng lớn, giải quyết được rất nhiều vấn đề của con người mà loài người đang chưa giải quyết được.

Trong AI, chúng ta hay nghe tới một khái niệm, được gọi là “Học máy”. Vậy “Học máy” là gì?

Học máy hay máy học (tiếng Anh: Machine learning) là một thuật ngữ đề cập đến các chương trình máy tính có khả năng học hỏi về cách hoàn thành các nhiệm vụ và cách cải thiện hiệu suất theo thời gian.

ML vẫn đòi hỏi sự đánh giá của con người trong việc tìm hiểu dữ liệu cơ sở và lựa chọn các kĩ thuật phù hợp để phân tích dữ liệu. Đồng thời, trước khi sử dụng, dữ liệu phải sạch, không có sai lệch và không có dữ liệu giả.

Các mô hình ML yêu cầu lượng dữ liệu đủ lớn để "huấn luyện" và đánh giá mô hình. Trước đây, các thuật toán ML thiếu quyền truy cập vào một lượng lớn dữ liệu cần thiết để mô hình hóa các mối quan hệ giữa các dữ liệu. Sự tăng trưởng trong dữ liệu lớn (big data) đã cung cấp các thuật toán ML với đủ dữ liệu để cải thiện độ chính xác của mô hình và dự đoán.

Làm việc trong lĩnh vực này, bạn có thể thu được mức lương trung bình từ $70,350 đến $110,745.

2. Phát triển phần mềm

Chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu? Sự thiếu hụt các chuyên gia phát triển phần mềm có năng lực hiện nay khiến các công ty sẵn sàng trả rất nhiều đô la để tuyển dụng những người tốt nhất. Mức lương trung bình dao động từ $60,250 đến $94,745.

 

Nhiệm vụ của bạn là gì? Nhân viên phát triển phần mềm cần giải mã, kiểm tra và sửa lỗi các chương trình. Họ cũng cần phối hợp cùng các nhà phân tích, các kỹ sư và các nhân viên kiểm tra chất lượng phát triển và kiểm tra các phần mềm ứng dụng.

Làm thế nào bạn có thể nhận được cộng việc này? Các nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu ít nhất một bằng cử nhân về lĩnh vực khoa học máy tính và hai đến ba năm kinh nghiệm. Bạn cần có những kĩ năng về Activex X, C#, Visual Basic, .Net and Java. Thêm vào đó, bạn cũng cần phải có khả năng giải quyết và phân tích vấn đề, khả năng giao tiếp, làm việc theo nhóm cũng như làm việc độc lập.

3. Phát triển web

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu? Với nhu cầu ngày càng tăng, mức lương khởi điểm của nghề này có thể từ $54,750 đến $81,500 hàng năm.

Nhiệm vụ của bạn là gì? Bạn cần tập hợp các yêu cầu kinh doanh, phát triển các chi tiết kĩ thuật cho các phần mền ứng dụng và giúp đỡ các chuyên gia quản lý trang web về kỹ thuật. Hoàn chỉnh trang web, viết các bài kiểm tra và báo cáo kết quả.

Làm thế nào bạn có thể nhận được công việc? Các ứng viên cần nắm rõ Internet, các chương trình ứng dụng cũng như chiến lược kinh doanh. Yêu cầu ít nhất bằng cử nhân về khoa học máy tính và một vài năm kinh nghiệm. Các kĩ năng về .Net, C#, Java sẽ được đề cao.

4. Quản lý dữ liệu

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu? Mức lương khởi điểm tăng 4,2% trong 2007, có thể dao động từ $85,500 đến $113,500.

Nhiệm vụ của bạn là gì? Thiết kế, phát triển và quản lý dữ liệu trong kho dữ liệu và cả hệ thống. Bạn cũng cần kết hợp với nhân viên phát triển dữ liệu, quản lý trang web và nhà quản lý để đảm bảo chắc chắn hệ thống dữ liệu phù hợp với cấu trúc dữ liệu và chiến lược kinh doanh.

Làm thế nào bạn có thể nhận được công việc này? Công việc này đòi hỏi bạn phải thành thạo các công cụ kho dữ liệu, ngôn ngữ dữ liệu và các chương trình ứng dụng ví dụ như Oracle, SQL server, DB2. Thêm vào nữa, bạn phải có ít nhất bằng cử nhân, hơn năm năm làm việc trong lĩnh vực này, hơn năm quản lý kĩ thuật.

5. Quản lý dự án

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu? Mức lương khởi điểm của các nhà quản lý dự án tăng dao động từ $72,750 đến $106,250 một năm.

Nhiệm vụ của bạn là gì? Quản lý toàn bộ việc điều phối các dự án phát triển phần mền ứng dụng CNTT, từ khi lên kế hoạch đến quá trình thực hiện. Công việc cũng đòi hỏi lập mục tiêu dự án, các vấn đề được ưu tiên, ngân sách, thời hạn hoàn thành, lên kế hoạch cũng như đàm phán với những người giữ tiền đặt cọc dự án.

Làm thế nào bạn nhận được công việc này? Bạn cần có 5 năm hoặc hơn kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý để có thể xử lý những dự án phức tạp. Yêu cầu tối thiểu: Bằng cử nhân về lĩnh vực công nghệ thông tin, bằng quản lý kinh doanh, kiến thức cơ bản về các chương trìng ứng dụng.

6. Xây dựng các chương trình ứng dụng

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu? Mức lương khởi điểm dao động từ $80,000 đến $112,750.

Nhiệm vụ của bạn là gì? Thiết kế các chương trình ứng dụng ví dụ giao diện sử dụng, giao dịch giữa khách/chủ trong toàn mạng và các bộ phần cấu thành hệ thống. Bạn cần cung cấp thông số kĩ thuật cho đội phát triển phần mềm, thiết kế, kiểm tra việc mã hoá.

Làm thế nào bạn nhận được công việc? Các ứng cử viên cần kiến thức về kĩ thuật, lên kế hoạch, điều phối và khả năng giao tiếp. Bằng cử nhân về khoa học máy tính hoặc hệ thống thông tin và tối thiểu tám năm kinh nghiệm. Những kiến thức về DB2, các sản phẩm dữ liệu Orracle, XML, C+++ sẽ gây ấn tượng đến các nhà tuyển dụng.