CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

I. Cơ cấu tổ chức

a. Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ: ThS. Hoàng Phương Bắc

Phó trưởng khoa, Phó bí thư Chi bộ: ThS. Phạm Thị Thanh Giang

b. Các bộ môn trực thuộc

       * Bộ môn Kho học máy tính và Công nghệ phần mềm

Trưởng bộ môn, chi ủy viên: TS. Trần Hữu Anh

       * Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông

Trưởng bộ môn: ThS. Lê Thanh Hùng

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Trung Tiến

c. Chủ tịch Công đoàn Khoa: ThS. Đào Thị Phương Thúy

d. Bí thư Liên chi đoàn Khoa: ThS. Bùi Thị Hòa

 

 

 

II. Đội ngũ giảng viên

 1.       Bộ môn Khoa học máy tính và công nghệ phần mềm

 

BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

       Bộ môn Khoa học máy tính và công nghệ phần mềm đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin bậc đại học (các hệ chính quy, phi chính quy) thuộc khoa CNTT và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học Máy tính và công nghệ phần mềm.

         Địa chỉ: Phòng Bộ môn Khoa học máy tính và công nghệ phần mềm, tầng 3, nhà A, ĐH Thái Bình.
       Điện thoại: 0899.270.666

       Hiện nay bộ môn có tổng số 07 cán bộ gồm 01 Tiến sĩ và 06 Thạc sĩ.

STT

Tên giảng viên

Trình độ

Chức vụ

Hướng nghiên cứu và giảng dạy

1

 

 

TS. Trần Hữu Anh

NS: 10/06/1984

QQ: Đông Sơn-Đông Hưng-TB

Email: anhuni1006@gmail.com

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

1. Hướng NC

- Natural Language Processing

- Machine Translation

- Machine Learning, Deep Learning

- Artificial Intelligent

 

2. Giảng dạy

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Toán rời rạc

- Lập trình nâng cao

Các công trình đã công bố

 1. Trần Hữu Anh, Xử lý các trường hợp đặc biệt trong bài toán tô màu, Tạp chí tin học và nhà trường, 2007

2. Trần Hữu Anh, Lỗi số lớn và kiểu String trong Turbo Pascal, Tạp chí tin học và nhà trường, 2008

 1. Anh TRAN HUU ;Yuhang Guo;Ping Jian;Shumin Shi;Heyan Huang, Improving Parallel Corpus Quality for Chinese-Vietnamese Statistical Machine Translation, Journal of Beijing Institute of Technology, (EI journal), 2018

4. Anh TRAN HUU, Heyan Huang, Yuhang Guo, Shumin Shi, and Ping Jian, Integrating Pronunciation into Chinese-Vietnamese Statistical Machine Translation, Tsinghua Science and Technology, (SCI journal), 2018

5. Anh TRAN HUU , Phuoc Tran, Dien Dinh, Vinh Vu Van, Dependency-Based Pre-Ordering of Preposition Phrases in Chinese-Vietnamese Machine Translation, International Journal of Innovative Computing, Information and Control   - ICIC Express Letters, Part B: Applications, (EI journal), 2018

6. Anh TRAN HUU, Heyan HUANG, Phuoc TRAN, Shumin SHI, Preordering for Chinese-Vietnam Statistical Machine Translation, IEICE Transactions on Information and Systems, (SCI journal), 2019

7. Anh TRAN HUU, Bac Hoang-Phuong, Giang Pham-Thi-Thanh, Tien Nguyen-Trung, Cuong Nguyen-Tien, Homogenous word segmentation in Chinese-Vietnamese P-SMT vs NMT, Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XXII – Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông., 2019

8. Anh TRAN HUU, Phuoc Tran, Phuong-Thuy Dao, Thi-Mien Pham, Exploring Machine Translation on the Chinese-Vietnamese Language Pair, International Conference on Computational Data & Social Networks (CSoNet 2019), 2019

2

Ths. Hoàng Phương Bắc

NS: 23/01/1977

QQ: Hồng An-Hưng Hà-TB

Email: bac13t1@gmail.com

Thạc sĩ

Giảng viên

Hướng NC và giảng dạy

+ Khai phá dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

 

Các công trình đã công bố

 1.       Anh TRAN HUU, Bac Hoang-Phuong, Giang Pham-Thi-Thanh, Tien Nguyen-Trung, Cuong Nguyen-Tien, Homogenous word segmentation in Chinese-Vietnamese P-SMT vs NMT, Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XXII – Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông, 2019
 2.       Hung LE-THANH, Hai Le-Nam, Bac Hoang-Phuong, Giang Pham-Thi-Thanh, A survey of main characteristics and performance requirements of 5G network, Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", 2019.
 3.       Hoàng Phương Bắc, Phạm Thị Thanh Giang, Nguyễn Trung Tiến, Phạm Thị Miên, Đào Phương Thúy, Ứng dụng CNTT cơ bản, NXB Lao động, 2018

3

Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền

NS: 14/10/1982

QQ: Vũ Đông, TP.Thái Bình , TB

Email: thuhiendhcn1982@gmail.com

Thạc sĩ

 

 

Giảng viên

1. Hướng NC

- Xây dựng, thiết kế CSDL

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Lập trình phần mềm

2. Giảng dạy

- Cơ sở dữ liệu

- Hệ quản trị Cơ sở dử liệu

- Phân tích thiết kế hệ thống

- Kỹ thuật lập trình

- Lập trình nâng cao

 

 

Các công trình đã công bố

4

Ths. Trần Thị Thúy Nga

NS: 28/04/1978

QQ: Bình Minh-Kiến Xương-TB

tranthuyngadhcn@gmail.com

Thạc sĩ

 

Giảng viên

1. Hướng NC

- Công nghệ phần mềm

2. Giảng dạy

- Lập trình

- Cơ sở dữ liệu và ứng dụng

Các công trình đã công bố

 1.       Hung Le-Thanh, Cuong Nguyen-Tien, Tien Nguyen-Trung, Nga Tran-Thi-Thuy, 5G network technology, technical characteristics, challenges and applications, The 4th International Conference on Next Generation Computing 2018 (ICNGC-2018).

5

 

Ths. Trần Thị Thu Hường

NS: 02/02/1982

QQ: Đông Hòa-TP.Thái Bình

Email:tranhuongdhcn@gmail.com

Thạc sĩ

Giảng viên

Hướng NC và giảng dạy

- Tin học quản lý

- Đồ họa ứng dụng

- Tiếng Anh chuyên ngành

 

 

 

 

 

Các công trình đã công bố

 

6

Ths. Nguyễn Thị Sinh

SN: 28/10/1979

QQ: Chương Dương-Đông Hưng-TB

Email:nguyenthisinha2@gmail.com

Thạc sĩ

Giảng viên

Hướng NC và giảng dạy

- Công nghệ phần mềm

- Quản lý dự án phần mềm

- Lập trình C++

 

 

Các công trình đã công bố

 

7

Ths. Bùi Thị Hòa

NS: 24/04/1983

QQ: Bến Tắm-Chí Linh-Hải Dương

Email: buihoa.pc@gmail.com

 

Thạc sĩ

Giảng viên

Công nghệ phần mềm,

Giảng dạy các môn về

lập trình

 

Các công trình đã công bố

 

 

 

BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

       Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin bậc đại học (các hệ chính quy, phi chính quy) thuộc khoa CNTT và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Mạng máy tính và truyền thông.

       Địa chỉ: Phòng Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông, tầng 3, nhà A, ĐH Thái Bình.
       Điện thoại: 0982347669

       Hiện nay bộ môn có tổng số 06 cán bộ là Thạc sĩ.

STT

Tên giảng viên

Trình độ

Chức vụ

Hướng nghiên cứu và giảng dạy

1

Ths. Lê Thanh Hùng

NS: 24.08.1969

QQ: Thụy Lương-Thái Thụy-TB

Email: lthungtb@gmail.com

 

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

1. Hướng NC

- Phần cứng và mạng máy tính

 

 

2. Giảng dạy

Mạng máy tính, Quản trị mạng máy tính, Mạng máy tính nâng cao, Mạng không dây

Các công trình đã công bố 

1. Hung Le-Thanh, Cuong Nguyen-Tien, Tien Nguyen-Trung, Nga Tran-Thi-Thuy, 5G network technology, technical characteristics, challenges and applications, The 4th International Conference on Next Generation Computing 2018 (ICNGC-2018).

2. Hung Le-Thanh, Hai Le-Nam, Ha Tran-Thu, Hoa Bui-Thi, Innovative method in testing and assessing learning outcomes to Improve students’ competencies, International Conference _ Higher Education In The Industrial Revolution 4.0, 2019.

3. Hung LE-THANH, Hai Le-Nam, Bac Hoang-Phuong, Giang Pham-Thi-Thanh, A survey of main characteristics and performance requirements of 5G network, Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", 2019.

4. Lê Thanh Hùng, Trần Công Thức, Nguyễn Trường An, Tạ Thị Yến, Vũ Thanh Hải, Giáo trình Thiết kế và vẽ trên máy tính với Autodesk Inventor, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2/2020.

2

 

Ths. Nguyễn Trung Tiến

NS: 19/09/1983

QQ: Lê Lợi-Kiến Xương-TB

Email: nguyentien199@gmail.com

Thạc sĩ

Phó trưởng bộ môn

Hướng NC và giảng dạy

- Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính

- Nguyên lý Hệ điều hành

- Đồ họa ứng dụng

- Mã nguồn mở

- Lập trình Di động

 

Các công trình đã công bố

 1.       Hoàng Phương Bắc, Phạm Thị Thanh Giang, Nguyễn Trung Tiến, Phạm Thị Miên, Đào Phương Thúy, Ứng dụng CNTT cơ bản, NXB Lao động, 2018
 2.       Hung Le-Thanh, Cuong Nguyen-Tien, Tien Nguyen-Trung, Nga Tran-Thi-Thuy, 5G network technology, technical characteristics, challenges and applications, The 4th International Conference on Next Generation Computing 2018 (ICNGC-2018).
 3.       Anh TRAN HUU, Bac Hoang-Phuong, Giang Pham-Thi-Thanh, Tien Nguyen-Trung, Cuong Nguyen-Tien, Homogenous word segmentation in Chinese-Vietnamese P-SMT vs NMT, Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XXII – Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông., 2019

3

Ths. Phạm Thị Thanh Giang

NS: 03-11-1977

QQ: Thái Sơn-Thái Thụy–TB

Email: giangpt03@gmail.com

Thạc sĩ

Giảng viên

Hướng NC và giảng dạy

 

   Bảo mật và an toàn thông tin

 

 

Các công trình đã công bố

       Phạm Thị Thanh Giang, Giảm can nhiễu và méo phi tuyến đồng thời trong kênh thông tin di động phức bằng giải pháp cân bằng, Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, 2013.

 1.       Phạm Thị Thanh Giang, Cân bằng Nơ ron mù Jutten- He’rault cải tiến, Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, 2013.
 2.       Hoàng Phương Bắc, Phạm Thị Thanh Giang, Nguyễn Trung Tiến, Phạm Thị Miên, Đào Phương Thúy, Ứng dụng CNTT cơ bản, NXB Lao động, 2018
 3.       Phạm Thị Thanh Giang, Điều khiển tối ưu kênh vô tuyến tựa tuyến tính với các điều khiển hữu hạn, Hội thảo quốc gia lần thứ XI
 4.       Phạm Thị Thanh Giang, Một thuật toán cân bằng mù cho hệ thống thông tin số băng rộng, Hội thảo quốc gia lần thứ XV
 5.       Anh TRAN HUU, Bac Hoang-Phuong, Giang Pham-Thi-Thanh, Tien Nguyen-Trung, Cuong Nguyen-Tien, Homogenous word segmentation in Chinese-Vietnamese P-SMT vs NMT, Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XXII – Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông, 2019

4

Ths. Nguyễn Tiến Cương

NS: 07/03/1974

QQ: Thụy Lương-Thái Thụy-TB

Email: thanhcongtbpc@gmail.com

Thạc sĩ

Giảng viên

Hướng NC và giảng dạy

1. Hướng nghiên cứu:

- Công nghệ phần cứng; Mạng máy tính

- Xử lý ảnh số và thị giác máy tính

- Công nghệ nhận dạng hình ảnh và xử

lý hình ảnh

2. Giảng dạy:

- Kiến trúc máy tính

- Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính

- Mạng máy tính

- Mạng không dây

- Đồ họa máy tính

 Các công trình đã công bố

1. Anh TRAN HUU, Bac Hoang-Phuong, Giang Pham-Thi-Thanh, Tien Nguyen-Trung, Cuong Nguyen-Tien, Homogenous word segmentation in Chinese-Vietnamese P-SMT vs NMT, Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XXII – Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông., 2019

2. Hung Le-Thanh, Cuong Nguyen-Tien, Tien Nguyen-Trung, Nga Tran-Thi-Thuy, 5G network technology, technical characteristics, challenges and applications, The 4th International Conference on Next Generation Computing 2018 (ICNGC-2018).

5

Ths. Trần Thu Hà

NS: 02/03/1981

QQ: Thái Phương-Hưng Hà-TB

Email:hattdhcntphcm@gmail.com

 

Thạc sĩ

Giảng viên

Hướng NC và giảng dạy

 

Mạng máy tính và Thương mại điện tử

Các công trình đã công bố

 

6

Ths. Đào Thị Phương Thúy

NS: 28/06/1983

QQ: Thái Thuần-Thái Thuỵ-TB

Email: thuy.vdc@gmail.com

 

Thạc sĩ

Giảng viên

Hướng NC và giảng dạy

    Mạng và truyền thông

 

 

Các công trình đã công bố

 1.       Anh TRAN HUU, Phuoc Tran, Phuong-Thuy Dao, Thi-Mien Pham, Exploring Machine Translation on the Chinese-Vietnamese Language Pair, International Conference on Computational Data & Social Networks (CSoNet 2019), 2019
 2.       Hoàng Phương Bắc, Phạm Thị Thanh Giang, Nguyễn Trung Tiến, Phạm Thị Miên, Đào Phương Thúy, Ứng dụng CNTT cơ bản, NXB Lao động, 2018

,