GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà A - Trường Đại học Thái Bình
Điện thoại: 0227.3633300

Email: khoacntt@gmail.com

 

 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA

Khoa Tin học, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình được tách ra từ Trung tâm Tin học Ngoại ngữ, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình theo quyết định số 369/QĐ-TC ngày 15 tháng 10 năm 2010. Ngày 11/9/2011, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình được nâng cấp lên thành trường Đại học Thái Bình, Khoa Tin học được đổi tên thành Khoa Công nghệ thông tin theo quyết định số 271/QĐ-ĐHTB ngày 29 tháng 9 năm 2012. Từ ngày 04/11/2014, Khoa CNTT tiếp nhận bộ môn CNTT của Khoa Công nghệ trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở phía Bắc theo quyết định 2455/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc tiếp nhận cơ sở phía bắc tại Thái Bình của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giao cho trường Đại học Thái Bình quản lý.

Hiện nay, Khoa có 13 giảng viên trong đó có 8 GV nữ, 5 GV nam 100 % các giảng viên đều có trình độ từ Thạc sỹ trở lên trong đó có 1 Tiến sỹ và 2 NCS. Cán bộ giảng viên trong khoa có trình độ chuyên môn tốt, say mê nghiên cứu khoa học, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo, năng động và không ngừng đổi mới góp phần nâng cao chất lượng đào của ngành CNTT và của trường đại học Thái Bình.

2. CÁC THÀNH TÍCH VÀ PHẦN THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

- Khoa đã mở được ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy Công nghệ thông tin theo quyết định số 1582/QĐ-BGD ĐT ngày 6 tháng 5 năm 2013.

- Khoa đã mở được ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Công nghệ thông tin theo quyết định số 148/QĐ-BGD ĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017.

- Nhiều năm liền Khoa đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Nhiều cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bộ giáo dục đào tạo, UBND Tỉnh Thái Bình.

- Hàng năm Khoa đều có các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp khoa phục vụ cho công tác giảng dạy của nhà trường.

- Bên cạnh đó, Khoa CNTT còn thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức ở các sở ban ngành trong tỉnh theo chuẩn thông tư 03 của Bộ thông tin và truyền thông.

3. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

* Mục tiêu

- Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin nhằm tạo ra các kỹ sư có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có tri thức và kỹ năng về việc phân tích, thiết kế, lập trình, đảm bảo kỹ thuật để xây dựng các phần mềm và các hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong sự nghiệp xây dựng phát triển của xã hội.

- Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu áp dụng chương trình khung của Bộ Giáo dục - Đào tạo và các chương trình giảng dạy bậc đại học của các trường có uy tín trong cả nước.

Chương trình cho phép các sinh viên đạt được khi tốt nghiệp:

a. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe

+ Nhận thức: Có nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lê Nin - Tư tưởng HCM và lịch sử ĐCSVN, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước.

+ Đạo đức: Rèn luyện phẩm chất đạo đức trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, có phẩm chất chính trị, lương tâm với nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có tinh thần tự giác đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật, có tinh thần làm chủ, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong công tác.

+ Có sức khoẻ tốt để có thể đảm nhiệm tốt các công tác được giao.

b. Kiến thức

- Xây dựng được các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ; đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; có khả năng thiết kế, chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng và truyền thông máy tính.

- Tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế.

- Đáp ứng các vấn đề về phân tích, xây dựng giải pháp nền tảng cho các dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ dựa trên công nghệ thông tin trong thực tế. Tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực dịch vụ Công nghệ thông tin, có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của dịch vụ Công nghệ thông tin vào thực tế.

c. Kỹ năng      

            Kỹ năng cứng : Có khả năng tham gia tính toán, thiết kế chế tạo hoặc nâng cấp, lắp ráp, kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như cài đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần phần cứng, phần mềm của các hệ thống điện tử số, các hệ thống máy tính, mạng máy tính và các hệ thống, thiết bị dựa trên máy tính; lập trình cơ sở dữ liệu, lập trình phần mềm ứng dụng; thiết kế website;

Tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc; có khả năng tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật về công nghệ thông tin và kỹ thuật máy tính; nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo; quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án về công nghệ thông tin và kỹ thuật máy tính.

            Kỹ năng mềm: Có các kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng lập kế hoạch công tác và quản lý thời gian cá nhân; làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Về trình độ Ngoại ngữ: Ngoài chương trình Ngoại ngữ anh văn theo quy định, sau khi tốt nghiệp, yêu cần sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ tương đương mức B1 theo khung tham chiếu Châu Âu, có khả năng đọc và dịch tài liệu chuyên ngành.

d. Yêu cầu về thái độ

            Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân : Tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tự trọng dân tộc và ý thức, trách nhiệm công dân.

            Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Có nhận thức đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp; có thói quen khoa học, cẩn trọng, chính xác; có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết và hợp tác trong xử lý các công việc chuyên môn

            Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: Biết cách khai thác các nguồn thông tin, tri thức thông qua internet, sách, báo, tạp chí thông tin, tư liệu, hội thảo, hội nghị trong nước, quốc tế để tự cập nhật thực tiễn, bồi dưỡng chuyên môn, cải tiến nghiệp vụ.

4. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Bên cạnh các hoạt động về chuyên môn như tổ chức các buổi Hội thảo chuyên đề, tọa đàm định hướng nghề nghiệp, hàng năm Khoa còn tổ chức cho sinh viên đi tham quan, trải nghiệm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tổ chức cho sinh viên chuyên ngành năm cuối đi học tập một số modun tại doanh nghiệp, giúp tăng cường khả năng thực tế cho sinh viên từ đó biết được các yêu cầu của doanh nghiệp để khi ra trường sinh viên có thể làm việc được ngay tại các doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên đã bước đầu đi vào nề nếp. Các giảng viên trong khoa đã cùng với sinh viên nghiên cứu các đề tài hướng tới những vấn đề hiện đại và thực tiễn đang đặt ra.