HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH, GĂN ĐÀO TẠO VỚI THỰC TIỄN

Với phương châm đào tạo cái mà xã hội cần chứ không phải đào tạo cái mà nhà trường có, kết hợp đào tạo tại nhà trường và đào tạo tại doanh nghiệp, ngay từ khi sinh viên ngành CNTT đang học năm thứ ba, Ban chủ nhiệm Khoa tích cực, chủ động liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp để đưa sinh viên đi học tập tại doanh nghiệp.

Trong thời gian gần 3 tháng (từ tháng 6/2019 đến hết tháng 8/2019), các em sinh viên lớp ĐHCNTT5A1 đã được học 3 học phần: Lập trình mạng; Đồ án  học phần  Lập trình mạng; Cơ sở dữ liệu phân tán tại hai doanh nghiệp tại Hà Nội. Đó là Công ty cổ phần giải pháp Giáo dục - Y tế Nam Việt  và Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm doanh nghiệp (SSE).

Các thầy cô, các em sinh viên cùng Ban lãnh đạo Công ty SSE

Ngoài việc liên hệ doanh nghiệp để các em sinh viên đến học tập, Ban chủ nhiệm khoa đã tận dụng những mối quan hệ sẵn có để liên hệ chỗ ăn, nghỉ, xe đưa đón sinh viên đi học. Các em được ở tại nhà khách Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc. Khoa đã thuê riêng một ô tô để hàng ngày đưa đón các em từ  đến nơi ở đến nơi học.

Bữa ăn trưa của các em tại Nhà khách Đại học Quốc gia

Tại doanh nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty đều xây dựng kế hoạch cụ thể các nội dung đào tạo gồm:

+ Lập danh sách chuyên gia, kỹ thuật viên giảng dạy, hướng dẫn, đánh giá kết quả của sinh viên theo quy định và quy chế đào tạo. (đảm bảo 3 điểm kiểm tra đánh giá trong suốt đợt, trước khi kết thúc có 1 buổi thi).

+ Phân chia thời gian cụ thể cho từng nhóm sinh viên.

+ Xây dựng nội dung hướng dẫn, tài liệu học tập, giao nhiệm vụ cho sinh viên trong từng buổi.

+ Phối hợp với Khoa để quản lý sinh viên trong quá trình học tập tại doanh nghiệp.

Ở đây, các em sinh viên học được tác phong làm việc của người cử nhân CNTT, được tiếp cận với các công nghệ mới, biết được những yêu cầu công việc của các doanh nghiệp, gắn được những kiến thức học ở trên lớp, trong sách vở với kiến thức thực tế. Cuối khóa học, Khoa CNTT kết hợp với doanh nghiệp thành lập hội đồng đánh giá kết quả học tập của các em. Công ty Công ty cổ phần giải pháp Giáo dục - Y tế Nam Việt  đã chọn lựa ra được 11 sinh viên có thành tích xuất sắc, Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm doanh nghiệp (SSE) lựa chọn được 9 sinh viên có thành tích xuất sắc để khen thưởng và cấp giấy chứng nhận cho các em.

        

Kết thúc khóa học, đại diện các em sinh viên lớp ĐHCNTT5A1, em lớp trưởng Phạm Văn Triều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban chủ nhiệm Khoa, Ban lãnh đao công ty, các thầy cô giáo và các cán bộ hướng dẫn, giảng dạy tại doanh nghiệp đã tạo điều kiện để các em được học tập tại doanh nghiệp, được gắn học với hành, được mở mang tri thức. Các em đều mong muốn các thầy cô giáo liên hệ, tạo được nhiều khóa học tại doanh nghiệp hơn nữa các em có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác sau này.

ThS. Phạm Thị Thanh Giang