Giới thiệu chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí:

- Cơ sở vật chất:

Được trang bị các phòng Thí nghiệm, Thực hành hiện đại và đồng bộ: Thực hành nguội, Tiện, Phay, Bào, Gò hàn, CNC, Khí nén - Thuỷ lực, PLC …

- Kiến thức – kỹ năng chuyên ngành:

+ Có kiến thức về công nghệ chế tạo máy, công nghệ cơ khí, sửa chữa và lắp đặt hệ thống máy, thiết bị, tự động hoá quá trình sản xuất...

+ Có kỹ năng vận hành trên các máy công cụ: Tiên, phay, bào và các máy CNC; kỹ năng thiết kế, lập trình CAD/CAM/CNC…

+ Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề …

- Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

+ Làm việc trong các viện nghiên cứu; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ...

+ Làm việc trong phòng kỹ thuật của các doanh nghiệp; kỹ thuật viên quản lý, điều hành sản xuất; tham gia lắp đặt các thiết bị máy móc cơ khí …

+ Làm kỹ thuật thiết kế, lập trình, gia công các sán phẩm cơ khí trên máy CNC, Tiện, Phay, Bào. Bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí tại các phân xưởng cơ khí