LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP ĐẠI HỌC ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 5A4

Ngày 24 tháng 5 năm 2020, tổ bộ môn Điện tử thuộc khoa Điện - Điện tử đã tổ chức thành công lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên lớp đại học công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; chuyên ngành Điện tử công nghiệp khóa 5 đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp. Các đề tài của sinh viên đều mang tính ứng dụng trong thực tiễn cao.