GIỚI THIỆU VỀ KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

1. Đặc điểm tình hình    

          Khoa Kế toán tiền thân tổ bộ môn Tài chính - Kế toán trực thuộc Khoa Kinh tế trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thái Bình. Đến tháng 12 năm 2007, do số lượng học sinh, sinh viên của ngành kế toán ngày càng tăng lên, để thuận lợi cho công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, theo quyết định của Hiệu trưởng nhà trường đã tách Khoa Kinh tế thành hai khoa: Khoa Kinh tế và Khoa Kế toán.

          Khoa Kế toán kiểm toán - trường Đại học Thái Bình được thành lập ngày 29 tháng 9 năm 2012 theo Quyết định số 279/2012/QĐ-ĐHTB trên cơ sở Khoa Kế toán - trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thái Bình. Quá trình hình thành và phát triển của khoa Kế toán kiểm toán gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đại học Thái Bình.

Trong các khoa chuyên môn hiện nay của trường Đại học Thái Bình thì khoa Kế toán kiểm toán là một trong các khoa có lịch sử phát triển lâu năm nhất và có bề dày thành tích cũng như kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học. Khoa Kế toán kiểm toán đã và đang đảm nhận đào tạo ngành kế toán kiểm toán cho học sinh sinh viên của tất cả các bậc học đang được đào tạo tại trường Đại học Thái Bình

          Khoa Kế toán – Kiểm toán với chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý giảng dạy các bậc đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp trong trường và các hệ liên kết ngoài trường với hai chuyên ngành kế toán doanh nghiệp và kế toán tổng hợp. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, với nhiều thế hệ nối tiếp nhau, Khoa Kế toán - Kiểm toán đã tập trung xây dựng đội ngũ, chương trình đào tạo, hoàn thành các đề cương chi tiết, tập bài giảng, ngân hàng đề thi, tích cực hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên… và bước đầu đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên đã từng công tác và học tập tại khoa Kế toán kiểm toán đều  luôn tự hào về một môi trường công tác và học tập  tốt.  Học sinh sinh viên của khoa tốt nghiệp ra trường đều nhanh chóng khẳng định được bản thân trong công việc ở các tổ chức kinh tế, các tổ chức tín dụng và các đơn vị hành chính sự nghiệp,…. Hầu hết các học sinh sinh viên đều được đánh giá cao không chỉ về khả năng chuyên môn vững mà còn về tư cách đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp. Một số giảng viên của khoa theo yêu cầu khi đảm nhận những vị trí công tác mới cũng đều rất thành đạt và có uy tín cao.

    Ban chủ nhiệm khoa Kế toán kiểm toán  đang chủ trương mở rộng và đổi mới hơn nữa chương trình đào tạo theo chiến lược phát triển của trường Đại họcThái Bình, hướng tới những lĩnh vực kế toán mới mà theo xu thế hội nhập hiện nay không chỉ trong nước mà cả trên phạm vi quốc tế và khu vực đều đang rất được quan tâm. Ngoài chức năng và nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ đào tạo, tiến tới khoa sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức để cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, thống kê cho các đơn vị thực tế.  

          Tổng số cán bộ, giáo viên của Khoa là 17 người.

Cơ cấu tổ chức gồm:

- Ban chủ nhiệm Khoa (01 Phó hiệu trưởng, Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng, Phụ trách Khoa Kế toán - kiểm toán)

- 03 bộ môn: Bộ môn Nguyên lý kế toán; Bộ môn Kiểm toán và phân tích; Bộ môn Kế toán tài chính và quản trị (03 Trưởng bộ môn; 02 Phó trưởng bộ môn);

- Và 11 cán bộ, giảng viên;

          Về trình độ chuyên môn: 01 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh, 14 thạc sỹ; trong đó có: 15 nữ, 02 nam

Đảng viên: 13 đảng viên, 04 đoàn viên.

Về trình độ lý luận: 01 cao cấp lý luận chính trị.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng:

          + Khoa là đơn vị trực thuộc Ban Giám Hiệu, chịu trách nhiệm về chuyên môn, và đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong chương trình đào tạo của những chuyên ngành đào tạo thuộc Khoa trực tiếp quản lý. Quản lý chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng từng học phần.

          + Theo dõi, hướng dẫn, quản lý việc học tập, phối hợp với các phòng chức năng để quản lý, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên trong quá trình học, đi thực tế, thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp.

+ Thực hiện mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và công tác quản lý giữa các đơn vị quản lý trong và ngoài Trường nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định của nhà trường và theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

 + Quản lý các máy móc, phương tiện phục vụ việc dạy và học của Khoa.

- Nhiệm vụ:

+ Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Khoa xây dựng chương trình, nội dung học phần, môn học, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, theo dõi và quản lý chương trình, tiến độ giảng dạy của từng môn học. Quản lý đề cương và nội dung của từng học phần, môn học, chú trọng bồi dưỡng giảng viên, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao chất lượng bài giảng.   

+ Thực hiện tốt quy chế đào tạo, chủ động tìm hiểu, đề xuất Ban Giám Hiệu mời giảng viên kiêm chức, các GS, TS có uy tín để giảng một số học phần, môn học do Khoa quản lý.

+ Xây dựng chuẩn đầu ra của từng chuyên ngành đào tạo, chỉnh sửa chương trình đào tạo theo quy định, chuẩn mục tiêu đào tạo của từng học phần, hoàn thiện hệ thống ngân hàng đề thi, cách thức chấm thi theo đúng quy định của nhà trường và theo kế hoạch đào tạo của từng năm học.

+ Định kỳ hội nghị chuyên đề, hội thảo rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp giảng dạy (giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng) nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần, giảng viên của Khoa trực tiếp làm công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, Khoa phối hợp với phòng Đào tạo và các phòng chức năng trực tiếp quản lý việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức và các kỹ năng cần thiết khác để người học sau khi tốt nghiệp ra trường đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động.

+ Tổ chức thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn xây dựng đề cương, xác định nội dung nghiên cứu và kiểm tra đánh giá kết quả thực tập của sinh viên.

+ Hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên tự liên hệ, tìm địa điểm thực tế học phần, môn học và thực tập tốt nghiệp trước khi ra trường.

     Khoa Kế toán kiểm toán chúng tôi luôn nồng nhiệt chào đón học sinh sinh viên từ mọi miền đất nước về học tập, nghiên cứu cũng như sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển thành một khoa chuyên môn có quy mô lớn, có uy tín không chỉ tại trường Đại học Thái Bình mà còn trong toàn hệ thống đào tạo, nghiên cứu khoa học của cả nước trên lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

3. Thành tích đạt được

          3.1. Công tác giảng dạy thường xuyên

Khoa Kế toán Kiểm toán đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy thường xuyên cho tất cả các lớp thuộc các hệ, các khóa đào tạo của nhà trường. Tập thể giáo viên Khoa Kế toán kiểm toán đã nỗ lực phấn đấu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt được chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Ngoài lực lượng giáo viên cơ hữu, Khoa còn mời nhiều thầy giáo, cô giáo có kinh nghiệm là giảng viên kiêm chức giảng dạy các học phần do Khoa quản lý. Trong quá trình giảng dạy, các giáo viên luôn chấp hành nghiêm túc mọi quy định của nhà trường, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch được phân công.

          Các giảng viên của Khoa luôn đi đầu, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, chuyển từ cách dạy truyền thống sang cách phát huy tối đa tính tự học, sáng tạo của học sinh sinh viên, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, vì vậy đã góp phần thực hiện tốt cuộc vận động: “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”. Các học phần đào tạo luôn được thống nhất về bài giảng, đề cương chi tiết, nội dung giảng dạy, nội dung thảo luận, hệ thống câu hỏi, bài tập và nội dung ôn tập và cung cấp cho HSSV trước khi tiến hành giảng dạy theo kế hoạch đào tạo của nhà trường.

3.2. Công tác sinh hoạt chuyên môn

Các bộ môn của Khoa thực hiện sinh hoạt chuyên môn 2 tuần / lần đảm bảo chất lượng. Các bộ môn thường xuyên có kế hoạch dự giờ, bồi dưỡng giảng viên. Hòa chung với không khí thi đua chào mừng 60 năm ngày thành lập trường, 100% giảng viên tham gia thao giảng cấp Bộ môn, gần 50% giảng viên thao giảng cấp Khoa, trong đó có 01 giảng viên tham gia thao giảng cấp trường và đều đạt kết quả tốt.

3.3. Công tác coi thi, ra đề, chấm thi và trả điểm thi

Công tác coi thi của các giảng viên trong Khoa luôn được Ban Giám Hiệu và các phòng chức năng đánh giá cao vì 100% giảng viên nắm chắc nội quy, quy chế coi thi.

Kế thừa truyền thống của nhiều năm, công tác ra đề thi, chấm thi vẫn được Khoa xác định là khâu trọng yếu để thực hiện tốt phương châm “dạy thật, học thật, thi thật và đánh giá thật”, do đó 100% đề thi của Khoa đảm bảo đúng quy trình, bố cục, cơ cấu đề thi chặt chẽ, đảm bảo tính bảo mật, tuyệt đối không phát sinh sai sót trong quá trình ra đề thi, chấm thi, đảm bảo đánh giá khách quan khả năng của người học.

Cùng với công tác ra đề thi, việc chấm thi, trả điểm cũng được các giảng viên, bộ môn trong Khoa thực hiện nghiêm túc, khách quan, trách nhiệm cao nhằm đảm bảo tính đúng đắn, công bằng và đúng thời gian quy định.

3.4. Công tác hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

Khoa đã có nhiều đổi mới và đạt được kết quả tốt trong quá trình hướng dẫn SV thực tập, làm báo cáo và khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Cao đẳng chính quy. Để đáp ứng được nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực, trong quá trình chỉ đạo thực tập tốt nghiệp toàn bộ giảng viên của Khoa thường xuyên bám sát, kiểm tra kết quả thực tập của sinh viên, sử dụng phần mềm turnitin để kiểm tra đạo văn, bổ sung các kiến thực tế cho sinh viên ngay trong quá trình thực tập để khi ra trường các em có được những kỹ năng cơ bản nhất để nhanh chóng hòa nhập với thị trường lao động.

3.5. Công tác nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ

Tập thể giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán đã tham gia rà soát, lấy ý kiến doanh nghiệp để chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành kế toán cho hệ đại học chính quy. Thành viên của Khoa đã hoàn thành và nghiệm thu nhiều đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp trường, cấp khoa. Nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín, 01 sách chuyên khảo được xuất bản.

3.6. Công tác giáo viên chủ nhiệm và học sinh sinh viên

Hiện nay khoa Kế toán Kiểm toán quản lý gần 20 lớp với gần 800 sinh viên. Khoa có 11 giảng viên đang đảm nhiệm công tác giáo viên chủ nhiệm. Các GVCN luôn sát sao công việc, quan tâm rèn luyện kỹ năng, đạo đức cho sinh viên. Có nhiều sáng tạo, đổi mới nhằm tăng cường sự quản lý và giao lưu giữa tập thể giảng viên trong khoa và HSSV. Các khoản thu nộp học phí, các khoản phải thu khác, hiến máu nhân đạo, vệ sinh lớp học, giảng đường luôn được thực hiện tốt. Hoạt động chào mừng tân sinh viên tiếp tục diễn ra tốt đẹp để lại ấn tượng tốt trong lòng HSSV, đặc biệt là các sinh viên khóa mới.

3.7. Công tác khác

- Phối hợp với đối tác LAED hoàn thành chương trình đào tạo “Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp” cho sinh viên đại học kế toán. Thực hiện tốt NQ02 của Đảng ủy nhà trường về đào tạo gắn liền với doanh nghiệp. Tổ chức thành công chuyến đi tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp trong tỉnh cho tập thể cán bộ, giảng viên của các bộ môn.

- Phối hợp với trung tâm tuyển sinh và tư vấn nghề nghiệp và các bộ phận trong trường chiêu sinh, đào tạo lớp kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng hành chính sự nghiệp.

          - Với các nhiệm vụ khác các Khoa thực hiện đúng quy định như coi thi, chấm thi, ra đề thi. Các giảng viên của các Khoa đã được quán triệt và nắm được những điểm mới của quy chế đào tạo theo tín chỉ.

- Các Khoa là một trong các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tham gia các hoạt động đoàn thể do nhà trường phát động.

- Giảng viên của 2 khoa đều thực hiện có trách nhiệm công tác tuyển sinh tại các trường THPT, THCS, ngày hội tư vấn tuyển sinh do nhà trường giao.

          - Các hoạt động của sinh viên dưới sự chỉ đạo chung của 2 Khoa được GV và SV hưởng ứng nhiệt tình: Hiến máu nhân đạo, văn nghệ, khởi nghiệp tình nguyện, tuyển sinh....

           3.8. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bản thân cán bộ, giảng viên của Khoa chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan. Đóng góp đầy đủ nghĩa vụ và thực hiện tốt các cuộc vận động quyên góp của các tổ chức. Không có cán bộ, giảng viên vi phạm pháp luật.

Động viên người nhà, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          3.9. Các hoạt động đoàn thể.

          Chi bộ Khoa Kế toán tài chính có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc chỉ đạo, tổ chức hoạt động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Trong thời gian qua Chi bộ hoạt động rất hiệu quả, lãnh đạo hai Khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. 100% Đảng viên của chi bộ được công nhận Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổ công đoàn Khoa đã triển khai tốt nhiệm vụ của BCH Công đoàn trường tới đoàn viên, tham gia tích cực trong các cuộc vận động mà Tỉnh, Nhà trường phát động, 100% đoàn viên công đoàn của phòng tham gia tốt các cuộc vận động ủng hộ như dịch covid 19, đồng báo vùng lũ, lụt, đóng gióp quỹ đền ơn đáp nghĩa. Tổ công đoàn tham gia tích cực trong việc động viên, giáo dục đoàn viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luạt của nhà nước, quy định của cơ quan. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên kịp thời.

4. Các hình thức được khen thưởng

Danh hiệu thi đua

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

2005

Đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu

 

2006

Đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu

 

2007

Đạt danh hiệu đơn vị xuất

sắc

 

2008

Đạt danh hiệu đơn vị tiêu biểu

 

2015

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 55, ngày 30 tháng 01 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình

2016

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 886, ngày 14 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình

2017

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 18, ngày 08 tháng 01 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình

2018

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 18 , ngày 14 tháng 01 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình

 

Hình thức khen thưởng

 

Năm

Hình thức khen th­ưởng

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

1999

Bằng khen

Quyết định số 4980, ngày 10 tháng 11 năm 1999,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2002

Bằng khen

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2003

Bằng khen

Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2005

Bằng khen

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2008

Bằng khen

Quyết định số 1471, ngày 30 tháng 5 năm 2008,

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

2009

Bằng khen

Quyết định số 3453, ngày 12 tháng 5 năm 2009,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2016

Bằng khen

Quyết định số 3810, ngày 22 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Thái Bình

2018

Bằng khen

UBND tỉnh Thái Bình

    

 Khoa Kế toán kiểm toán luôn nồng nhiệt chào đón học sinh sinh viên từ mọi miền đất nước về học tập, nghiên cứu cũng như sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển thành một khoa chuyên môn có quy mô lớn, có uy tín không chỉ tại trường Đại học Thái Bình mà còn trong toàn hệ thống đào tạo, nghiên cứu khoa học của cả nước trên lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Khoa Kế toán Kiểm toán trân trọng cảm ơn./.