Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo "Bồi dưỡng kỹ năng làm việc chuyên nghiệp" cho sinh viên Đại học khóa 5 ngành Kế toán