THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020

Trường Đại học Thái Bình thông báo chiêu sinh khóa "Bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2020"

Đối tượng: tất cả các đối tượng có nhu cầu

Hình thức học: trực tuyến kết hợp tập trung (trực tuyến chiếm 80%)

Thời gian khai giảng dự kiến: đầu tháng 7/2020 (trong 2 tháng)

Kinh phí học : 4.500.000đ

Chi tiết liên hệ: Khoa Kế toán- Kiểm toán, tầng 3 nhà A, trường Đại học Thái Bình

                      Mrs Phương: 0948.343.488

                     Mrs Hoa: 0386.927.638

                    Mrs Huyền: 0382.544.857