THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐỢT 2- NĂM 2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu được trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng, trường Đại học Thái Bình tiếp tục tuyển sinh "Khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng hành chính sự nghiệp"

Chi tiết liên hệ : Tầng 3, nhà A trường Đại học Thái Bình

Người phụ trách: Cô.Trần Thị Bích Phương, sđt: 0948343488