THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH LUẬT (Năm 2020)