HỘI ĐỒNG CHẤM BÀI DỰ THI "CUỘC THI TÌM HIỂU 60 NĂM (1960-2020) XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH".

Ngày 28/05/2020 TS. Đặng Nguyên Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình chủ trì Hội đồng chấm bài Dự thi CUỘC THI TÌM HIỂU 60 NĂM (1960-2020) XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH. Ban Giám khảo đã chấm chọn lọc với tổng số 238 bài dự. Trong đó, có 183 bài của CBGV; 55 bài của Sinh viên. Kết quả còn đang tiếp tục chờ vòng thi Online để chọn ra người Xuất sắc nhất.