Kiểm tra công tác vệ sinh phòng ở KTX phòng chống Covid-19

Sáng ngày 16/03/2020 TS. Đặng Nguyên Mạnh, TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng nhà trường,Trưởng/Phó các đơn vị, CBCNV kiểm tra tình hình vệ sinh các phòng KTX chuẩn bị cho công tác phòng dịch Covid-19