HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ SỐT, HO, KHÓ THỞ TẠI TRƯỜNG HỌC

Phòng HCTH | 20/03/2020
Khi phát hiện có học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên, người lao động có một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở (người nghi ngờ) tại trường học, nhà trường cần thực hiện theo các bước sau:

CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP - THƯ VIỆN ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Phòng HCTH | 02/03/2020
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Đảng ủy Trường Đại học Thái Bình về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên; Ngày 04/3/2020 Chi bộ phòng Hành chính tổng hợp - Thư viện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Về dự Đại hội TS. Đặng Nguyên Mạnh, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường về dự và chỉ đạo.

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Quản Trị | 24/10/2018