CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP - THƯ VIỆN ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Đảng ủy Trường Đại học Thái Bình về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên; Ngày 04/3/2020 Chi bộ phòng Hành chính tổng hợp - Thư viện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Về dự Đại hội TS. Đặng Nguyên Mạnh, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường về dự và chỉ đạo.

TS. Đặng Nguyên Mạnh, Đảng ủy viên - Phó Hiệu trưởng chúc mừng

Tại Đại hội các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, báo cáo kiểm điểm Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng Báo cáo chính trị của Chi bộ trình Đại hội; kết quả bầu Ban Chi ủy Chi bộ, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Kết quả bầu cử Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 các đồng chí trong Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 tái cử và Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng chí Nguyễn Anh Quân Bí thư tái cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chi bộ, của Đảng ủy và các mục tiêu, kế hoạch của Nhà trường trong giai đoạn mới./.