Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Thực hiện Công tác tổng hợp, điều phối theo chương trình, kế hoạch làm việc đảm bảo thống nhất, thống suất và hiệu quả.

- Thực hiện và quản lý công tác văn thư, lưu trữ, công văn, giấy tờ theo quy định, soạn thảo và đánh máy các văn bản cho lãnh đạo nhà trường.

- Thường trực công tác thi đua khen thưởng (trừ công tác thi đua khen thưởng đối với người học).

- Xếp lịch công tác tuần, công tác tháng.

- In ấn, photo các loại văn bản phục vụ lãnh đạo nhà trường, các đơn vị có liên quan.

- Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, giới thiệu, đưa đón, tiễn khách đến làm việc với trường, các hội nghị, hội thảo, chăm lo điều kiện làm việc và phục vụ đối với Ban Giám hiệu theo quy chế của trường.

- Quản lý điều động xe phục vụ lãnh đạo và các hoạt động của trường theo kế hoạch.

- Quản lý, phòng họp, nhà khách, phòng chờ nghỉ giữa giờ của giảng viên thực hiện công tác bảo vệ, coi giữ xe của cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên, công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, an ninh quốc phòng và an toàn lao động.

- Phụ trách các buổi gặp mặt, liên hoan của nhà trường.

- Tiếp nhận, phân phối bưu phẩm, thư từ cho cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên và thông báo việc hiếu.

- Quản lý trang Web của trường.

- Mua, quản lý, phân phối văn phòng phẩm theo quy định của nhà trường.

- Công tác thi đua khen thưởng của Trường

- Báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ báo cáo của nhà trường.