Hội nghị tổng kết NCKH 2019

phong qlkhhtqt | 05/06/2020
Trường Đại học Thái Bình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác NCKH năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và trao phần thưởng cho giảng viên, sinh viên có thành tích cao trong NCKH.

Nghiệm thu Đề tài cấp Trường

phong qlkhhtqt | 04/06/2020
Nghiệm thu Đề tài cấp Trường “Nghiên cứu, chế tạo máy Phay CNC 3 trục phục vụ đào tạo thực hành cơ khí cho Sinh viên Trường Đại học Thái Bình”

Nghiệm thu Đề tài trọng điểm cấp Trường

phong qlkhhtqt | 04/06/2020
Nghiệm thu Đề tài trọng điểm cấp Trường năm 2018: “Nâng cao chất lượng công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập tại Trường Đại học Thái Bình”

Trường Đại học Thái Bình bảo vệ Đề tài cấp Quốc gia

phong qlkhhtqt | 04/06/2020
Bảo vệ Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp đới bờ phục vụ phát triển bền vững vùng duyên hải Bắc Bộ - thí điểm tại tỉnh Thái Bình, mã số ĐTĐLCN.33/16.”