Nghiệm thu Đề tài cấp Trường

          Ngày 28/4/2020,  Hội đồng khoa học Trường Đại học Thái Bình tiến hành nghiệm thu 02 đề tài: “Nghiên cứu, chế tạo máy Phay CNC 3 trục phục vụ đào tạo thực hành cơ khí cho Sinh viên Trường Đại học Thái Bình” do TS. Trần Công Thức, phó Trưởng Khoa Công nghệ  làm chủ nhiệm đề tài; “Nghiên cứu tạo xoáy phân cực đơn cho vật liệu sắt điện PbTiO3”  do TS. Trần Thế Quang làm Chủ nhiệm đề tài.

          Ngày 28/4/2019, tại hội trường F209, Hội đồng khoa học Trường Đại học Thái Bình đã tổ chức thẩm định nghiệm thu  02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, năm học 2019 - 2020 gồm: “Nghiên cứu, chế tạo máy Phay CNC 3 trục phục vụ đào tạo thực hành cơ khí cho Sinh viên Trường Đại học Thái Bình” của nhóm tác giả TS. Trần Công Thức - Chủ nhiệm và các thành viên Ths. Lại Hồng Hùng, Ths. Đoàn Văn Đô, Ths. Trần Chí Quang, Ths. Lê Đình Phùng; đề tài “Nghiên cứu tạo xoáy phân cực đơn cho vật liệu sắt điện PbTiO3” của tác giả TS. Trần Thế Quang - Chủ nhiệm đề tài.

            Hội đồng nghiệm thu đề tài số 1 có TS. Trần Thị Hòa, Phó Bí thư Đảng bộ, phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch; Ths.NCS. Trần Minh Hải - UVPB1, Ths. Vũ Khắc Hưng UVPB2.

          Hội đồng nghiệm thu đề tài số 2 gồm có TS. Trần Thị Hòa Phó Bí thư Đảng bộ, phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch; TS. Trần Công Thức - UVPB1, Ths. Đặng Văn Hữu - UVPB2.

        Ngoài ra, tham dự buổi nghiệm thu còn có các chuyên viên phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế cùng cán bộ quản lý Phòng, Chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên tham gia.

 

Tác giả trình bày kết quả nghiên cứu

          Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo buổi nghiệm thu, đánh giá cao phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Khoa Công nghệ và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác NCKH, tin tưởng rằng công tác NCKH của nhà trường nói chung và Khoa Công nghệ nói riêng sẽ phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Hội đồng nghiệm thu làm việc nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả, công sức và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của đề tài.

          Kết quả, Hội đồng khoa học cấp cơ sở đã nhận xét, đánh giá, xếp loại 02 đề tài đều đạt yêu cầu. Cả 2 đề tài được đánh giá tốt khi đưa ra một số kết quả được thể hiện bằng con số, mang tính thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thực hành cho sinh viên trường Đại học Thái Bình.

          Để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng cũng yêu cầu tác giả và nhóm nghiên cứu cần đưa ra các giải pháp cụ thể hơn, phù hợp với thực tế của trường. Đây là việc cụ thể hóa kế hoạch NCKH năm học 2019 - 2020, góp phần gắn hoạt động NCKH với nâng cao chất lượng đào tạo nghề của Nhà trường.