Nghiệm thu Đề tài trọng điểm cấp Trường

Nghiệm thu Đề tài trọng điểm cấp Trường năm 2018: “Nâng cao chất lượng công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập tại Trường Đại học Thái Bình”

Sáng ngày 22/2/2020, tại phòng F209 nhà F, Trường Đại học Thái Bình, Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường “Nâng cao chất lượng công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập tại Trường Đại học Thái Bình” TS. Trần Thị Hòa - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình làm Chủ nhiệm đề tài.

Tham dự nghiệm thu có TS. Nguyễn Thị Kim Lý, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình – Chủ tịch hội đồng; 17 thành viên Hội đồng; chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; 08 thành viên tham gia đề tài cùng các thầy cô giáo làm công tác giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập và đại diện các em sinh viên là Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp.

Nhóm thực hiện đề tài

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu, ThS Trần Thị Phương Thu thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày khái quát quá trình triển khai thực hiện đề tài, nhận thức và quan niệm về chủ đề nghiên cứu và đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng Công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập đối với các lớp, các hệ đào tạo tại trường Đại học Thái Bình.

Th.S Trần Thị Phương Thu – Phó trưởng Khoa Luật thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết, tính thời sự và tính mới của đề tài phù hợp với thực tế áp dụng trong công tác quản lý của Trường Đại học Thái Bình. Tuy nhiên cũng chỉ ra một số tồn tại cần bổ sung để nhóm nghiên cứu chỉnh sửa.

TS. Đặng Nguyên Mạnh – Thành viên Hội đồng đưa ra một số góp ý cho đề tài

Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Thị Kim Lý, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa và sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài áp dụng trong thực tiễn./.

TS. Nguyễn Thị Kim Lý, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận buổi nghiệm thu