CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

1. Chức năng

Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác thông tin, sách, báo, tạp chí, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu giúp Ban Giám hiệu xây dựng, quy hoạch, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn của Trung tâm Thông tin Thư viện, tổ chức điều phối toàn bộ hoạt động thông tin, tư liệu thư viện trong nhà trường.

Xây dựng kế hoạch phát triển theo hướng hiện đại. Từng bước xây dựng phát triển thư viện thành trung tâm tìm kiếm thông tin của trường Đại học Thái Bình.

Lập kế hoạch bổ sung phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường.

Tổ chức sắp xếp lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu, xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa, biên soạn xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của Pháp luật.

Tổ chức quản lý theo hướng sử dụng các thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ phục vụ.

Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan thông tin thư viện.

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ nhân viên Thư viện.

Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của thư viện, thống kê và báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Ban Giám hiệu nhà trường.

Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. GIỜ PHỤC VỤ

GIỜ LÀM VIỆC CỦA THƯ VIỆN

  -  Các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu

        Sáng         7g00 -> 11g00

        Chiều      13g30 -> 17g00

  -  Thư viện đóng cửa trước 15 phút mỗi buổi để Thủ thư sắp xếp tài liệu.