CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG & ĐÀO TẠO

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 

 

GV. ThS.  LÊ THỊ THANH THÚY

Bí thư Chi bộ, P. Giám đốc

ĐT: 0904 705 980

Email: lttthuydhtb@gmail.com

 

 Chuyên môn đào tạo:

  - Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội Tiếng Anh Sư phạm);

  - Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

 Công việc đảm nhiệm:

  - Cùng với Trung tâm thực hiện  nhiệm vụ mà Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu giao.

   - Chủ nhiệm các lớp Cao học và Đại học VLVH;

  - Tham gia giảng dạy Tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ / Trường Đại học Thái Bình;

   - ... 

 

Các công trình nghiên cứu:

- Lê Thị Thanh Thúy “Những biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thái Bình

- Trần Thị Nguyệt, Lê Thị Thanh Thúy, Vũ Thị Hải Yến, Ngô Thị Thanh Tuyền, “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo các lớp đại học tại chức hệ VLVH tại trường Đại học Thái Bình” – Năm 2013 – Đề tài cấp Tỉnh;

- Trần Thị Nguyệt, Trần Xuân Quang, Lê Thị Thanh Thúy, Vũ Thị Hải Yến, Ngô Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thùy Dương, “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Thái Bình trong giai đoạn hiện nay” - Năm 2018 - Đề tài cấp Tỉnh;

 

 

 

GV. ThS.  VŨ THỊ HẢI YẾN

P. Giám đốc

ĐT: 0989 742 789

 Email: vthyendhtb@gmail.com

 

 

Chuyên môn đào tạo:

 - Betriebsshule Calau CHDC Đức (KT Điện);

 - Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội (Tin học);

 - Đại học Thương mại Hà Nội (QTDN TM);

 - ĐHCN TP HCM CSPB (SĐH Khoa học Máy tính) 

 - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (HV NNVN).

 Công việc đảm nhiệm:

 - Cùng với Trung tâm thực hiện nhiệm vụ mà Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu giao;

  - Phụ trách công tác Hành chính tổng hợp văn phòng trung tâm;

   - Chủ nhiệm các lớp cao học;

   - Tham gia giảng dạy Tin học tại Khoa Công nghệ Thông tin / Trường Đại học Thái Bình;

    - .... 

 

 

Các công trình nghiên cứu:

- Vũ Thị Hải Yến, Đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ xã, thị trấn tại Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình - Năm 2011 - Đề tài cấp Trường;

- Trần Thị Nguyệt, Lê Thị Thanh Thúy, Vũ Thị Hải Yến, Ngô Thị Thanh Tuyền, “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo các lớp đại học tại chức hệ VLVH tại trường Đại học Thái Bình” – Năm 2013 – Đề tài cấp Tỉnh;

- Trần Thị Nguyệt, Trần Xuân Quang, Lê Thị Thanh Thúy, Vũ Thị Hải Yến, Ngô Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thùy Dương, “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Thái Bình trong giai đoạn hiện nay” - Năm 2018 - Đề tài cấp Tỉnh;

- Trần Thị Hòa, Bùi Quang Trung, Hoàng Thị Thu Hiền, Trần Thị Phương Thu, Đỗ Tiến Dũng, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Lan Hương, Vũ Thị Hải Yến, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Như Quỳnh, “Nâng cao chất lượng công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập tại trường Đại học Thái Bình” - Năm 2020 - Đề tài cấp Trường.