THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2, VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020