.Thông tin tuyển sinh
  • Thông báo tuyển sinh:
  • Điện thoại:  0985132999
  • Đ/c: Tầng 1 nhà C Trường Đại học Thái bình
  • Các ngành đào tạo:

STT

Tên nghề đào tạo

Mã nghề

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

1

Điện dân dụng

 

35

Sơ cấp nghề

2

Điện tử dân dụng

 

35

Sơ cấp nghề

3

Kế toán doanh nghiệp

 

50

Sơ cấp nghề

4

Trồng cây lương thực, thực phẩm

 

70

Sơ cấp nghề

5

Điện công nghiệp

 

50

Sơ cấp nghề

6

Hàn

 

50

Sơ cấp nghề

7

Vận hành, sửa chữa máy nông nghiệp

 

50

Sơ cấp nghề

8

Quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

50

Sơ cấp nghề

9

May công nghiệp

 

70

Sơ cấp nghề

10

Tin học văn phòng

 

35

Sơ cấp nghề

11

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

 

70

Sơ cấp nghề

12

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

50

Sơ cấp nghề

  • Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các Doanh nghiệp theo nghị định 44/2016/NĐ- CP ngày 15 /05/2016 của Chính phủ:  File Download