Thông báo tuyển sinh Đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và chứng chỉ Tiếng Anh

Trung tâm THNN | 03/03/2020
Thông báo tuyển sinh Đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT và chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2; B1 chuẩn theo khung Châu âu (CEFR)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Trung tâm THNN | 03/03/2020
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN