CÁC ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ TUYỂN SINH 2020

Trung tâm TS&GTVL | 10/05/2020
Về cơ bản, phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành sư phạm mầm non 2020 (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh 2020) vẫn giữ ổn định trong giai đoạn 2017-2020 như đã công bố với thí sinh, xã hội.

QUY CHẾ TUYỂN SINH NĂM 2020

Trung tâm TS&GTVL | 10/05/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020

Trung tâm TS&GTVL | 24/03/2020

ĐIỂM MỚI CỦA TUYỂN SINH 2020

Trung tâm TS&GTVL | 19/03/2020

GIỚI THIỆU

Trung tâm TS&GTVL | 15/03/2020