BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
 

TS. Nguyễn Thị Kim Lý

Bí thư Đảng ủy

 
 

TS. Trần Thị Hòa

Phó Bí thư Đảng ủy

 

TS. Đặng Nguyên Mạnh

ĐUV. Phó Hiệu trưởng

TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt

ĐUV. Phó Hiệu trưởng

TS. Hà Văn Đổng

ĐUV. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

 

Đ/c Nguyễn Anh Quân

ĐUV, Chủ tịch Công đoàn

Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền

ĐUV.PT phòng Đào tạo

 

Đ/c  Nguyễn Văn Hiến

ĐUV. Trưởng khoa Đại cương

Đ/c Bùi Quang Trung

ĐUV. Trưởng phòng TTPC

Đ/c Vũ Thanh Hải

ĐUV. PT khoa Công nghệ

Đ/c Hoàng Phương Bắc

ĐUV. Trưởng khoa CNTT