BÌNH CHỌN ẢNH

MSBC: SBC017
Lượt bình chọn: 1188

Nhóm thiết kế: Đỗ Thị Thu Hà; Mai Thị Linh; CD17-CNM1

MSBC: SBC025
Lượt bình chọn: 202

Nhóm thiết kế: Nguyễn Thị Mỹ Duyên; Nguyễn Thị Thu Huyền; CDCNM16A3

MSBC: SBC016
Lượt bình chọn: 2109

Nhóm thiết kế: Vũ Thị Kim Yến; Nguyễn Thị Thúy; CDCNM16A1

MSBC: SBC04
Lượt bình chọn: 99

Nhóm thiết kế: Nguyễn Thị Vy ;Lê Thị Liên ; CD17-TKTT

MSBC: SBC024
Lượt bình chọn: 282

Nhà thiết kế: Nguyễn Thị Lan; NCTR2A1

MSBC: SBC012
Lượt bình chọn: 453

Nhóm thiết kế: Bùi Thị Tươi; Bùi Thị Hằng; CDCNM16A1

MSBC: SBC010
Lượt bình chọn: 210

Nhóm thiết kế: Đỗ Thị Nhung; Đào Thị Thơm; CDCNM16A1

MSBC: SBC021
Lượt bình chọn: 418

Nhóm thiết kế: Lê Thị Anh Thơ; Đoàn Thị Hà; NCTR2A1

MSBC: SBC013
Lượt bình chọn: 242

Nhóm thiết kế: Đặng Lan Hương; Nguyễn Thị Lệ; CD17-CNM3

MSBC: SBC020
Lượt bình chọn: 269

Nhà thiết kế: Nguyễn Tuấn Kiệt; CD17-TKTT

MSBC: SBC014
Lượt bình chọn: 460

Nhóm thiết kế: Lê Thị Yến; Vũ Thùy Dương; CD17-CNM2

MSBC: SBC09
Lượt bình chọn: 307

Nhóm thiết kế: Nguyễn Thị Hiên; Đặng Thị Linh; CDCNM16A3

MSBC: SBC011
Lượt bình chọn: 301

Nhóm thiết kế: Trần Thị Trang; Nguyễn Thị Diệu; CD17-TKTT

MSBC: SBC015
Lượt bình chọn: 1131

Nhóm thiết kế: Bùi Thị Thu Phương; Đầu Thị Mỹ; CD17-TKTT

MSBC: SBC02
Lượt bình chọn: 319

Nhóm thiết kế: Nguyễn Thị Hường ; Nguyễn Thị Huyền ; CD17-CNM2

MSBC: SBC07
Lượt bình chọn: 213

Nhóm thiết kế: Nguyễn Thị Thúy Nga; Nguyễn Thị Nhung; CD17-CNM3

MSBC: SBC018
Lượt bình chọn: 2690

Nhóm thiết kế: Nguyễn Thị Yên; Bùi Thị Thùy Dinh; CDCNM16A1

MSBC: SBC023
Lượt bình chọn: 178

Nhóm thiết kế: Nguyễn Thị Thanh Mai; Đoàn Thị Bích Dung; CD17-CNM3

MSBC: SBC022
Lượt bình chọn: 2882

Nhóm thiết kế: Vũ Thị Nguyệt; Ngô Thị Qúy; CD17-CNM1

MSBC: SBC06
Lượt bình chọn: 539

Nhóm thiết kế: Nguyễn Thị Thu;Phạm Thị Soan; CD17-CNM3

MSBC: SBC019
Lượt bình chọn: 221

Nhóm thiết kế: Lê Thanh Dịu; Giang Thanh Ngọc; CD17-TKTT

MSBC: SBC03
Lượt bình chọn: 535

Nhóm thiết kế: Vũ Thị Thu Châm ; Tạ Thị Ngọc Ánh ; CD17-CNM2

MSBC: SBC05
Lượt bình chọn: 88

Nhóm thiết kế: Hà Thị Bích Nhuần; Chu Thị Yến; CDCNM16A1

MSBC: SBD01
Lượt bình chọn: 318

Nhóm thiết kế: Đặng Thị Ánh ; Hà Văn Ha ; CD17-CNM3

MSBC: SBC08
Lượt bình chọn: 285

Nhóm thiết kế: Nguyễn Trung Anh; Trần Thị Thanh Huyền; CD17-TKTT; CD17-CNM3