Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thái Bình đi nghiên cứu thực tế

Nhằm gắn đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiệp, áp dụng thực tế vào giáo trình giảng dạy, Trường Đại học Thái Bình tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại các khu công nghiệp trong tỉnh, Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comofer.