CHẤM BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA CHO SINH VIÊN LỚP ĐHCNTT5A1

13/04/2021

CHẤM BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA

CHO SINH VIÊN LỚP ĐHCNTT5A1

 

Ngày 4/6/2020, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên ưu tú lớp ĐHCNTT5A1. Theo quy chế đào tạo theo tín chỉ, chỉ những sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10) thì mới được làm khóa luận tốt nghiệp.

Ban Chủ nhiệm khoa đã phân 2 hội đồng để chấm báo cáo cho các em. Kết quả chấm, 100% các em đều đạt điểm giỏi trở lên, trong đó có 1 sinh viên đạt loại xuất sắc.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/15601-20210413081413-e.jpg

Sinh viên Đỗ Hữu Hải Tuấn đang trình bày báo cáo của mình

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/15602-20210413081410-e.jpg

Cô giáo Trần Thu Hà- Thư ký Hội đồng 1 thông báo kết quả

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/15603-20210413081421-e.jpg

Các sinh viên bảo vệ tại HĐ 1 chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong Hội đồng

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/15604-20210413081419-e.jpg

5 sinh viên xuất sắc được bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chụp ảnh cùng các thầy cô

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/15605-20210413081417-e.jpg

Các thầy cô và các em sinh viên CNTT5A1.