CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

1. Giới thiệu

1.1  Tên ngành đào tạo:

-  Tiếng Việt: Công nghệ Chế tạo máy

-  Tiếng Anh: Machinery Manufacturing Technology

1.2  Trình độ đào tạo: đại học

1.3  Mục tiêu chung:

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành công nghệ chế tạo máy; biết tính toán, thiết kế quy trình công nghệ gia công các chi tiết máy và quy trình công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí;  

Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2/6 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đài tạo; đạt trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đài tạo.

2. Nội dung chuẩn đầu ra

2.1. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe:

            - Nắm được kiến thức nền tảng về nhân sinh quan, thế giới quan của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về pháp luật, ngoại ngữ và tin học.

- Có phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

2.2Yêu cầu về kiến thức: tri thức chuyên môn, năng lực nghề nghiệp,

- Lập được quy trình công nghệ gia công chi tiết và thực hiện gia công được các sản phẩm cơ khí.

- Tổ chức triển khai được các dự án gia công, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị cơ khí và dây chuyền công nghiệp.

- Lập được kế hoạch bảo dưỡng, quy trình bảo dưỡng và tổ chức triển khai được công tác bảo dưỡng các thiết bị cơ khí và dây chuyền công nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành (CAD; CAM; CNC). 

- Vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống cơ khí.

- Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

- Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo.

- Quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án.

- Tổ chức và điều phối được một nhóm làm việc; thực hiện tốt việc quản lý nhóm trong tác nghiệp.

- Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

2.3. Kỹ năng

- Kỹ năng cứng:

            + Có kỹ năng tính toán thiết kế chi tiết máy, bộ phận, sản phẩm và hệ thống thiết bị, sử dụng thành thạo một số phần mềm tin học chuyên ngành phục vụ cho việc tính toán thiết kế máy.

+ Có kỹ năng vận hành, gia công chế tạo các chi tiết trên các máy Tiện – Phay – Bào – Mài và một số máy công cụ khác.

            + Có kỹ năng chủ động nghiên cứu, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cơ khí vào quá trình sản xuất.

- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành (CAD; CAM; CNC). 

- Có khả năng điều khiển thiết bị và lập trình quá trình sản xuất (trên máy CNC).

            + Có kỹ năng vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị, kho bãi, dây chuyền phục vụ các quá trình sản xuất.

            + Có thể tiếp cận công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường cao đẳng, trung cấp, các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành chế tạo máy.

- Kỹ năng mềm:

+ Có năng lực xây dựng, thực hiện và quản lý kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho cá nhân, nhóm và tập thể;

+ Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm: chủ động và tự tin trong nghiên cứu, hoạt động chuyên môn; quản lý, thúc đẩy mọi người làm việc đạt hiệu quả;

+ Có năng lực giao tiếp và quan hệ công chúng: sử dụng các phương pháp và nghệ thuật giao tiếp, đàm phán phù hợp với các đối tác liên quan đến công việc.

2.4Yêu cầu về thái độ:

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập. 

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

2.5Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp;

- Đảm nhận các công việc thiết kế, chế tạo các chi tiết máy, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống cơ khí trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;

- Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành cơ khí;

- Khai thác phần mềm máy tính dùng cho ngành công nghệ chế tạo máy như AutoCAD, Inventor CAD/CAM/CNC, PLC…

- Có khả năng giảng dạy chuyên ngành chế tạo máy trong các trường cao đẳng và trung cấp. 

2.6Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể học Thạc sỹ chuyên ngành chế tạo máy

2.7Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.

- Tham khảo chương trình đào tạo, tài liệu của trường ĐH Bách khoa Hà Nội

- Tham khảo chương trình đào tạo, tài liệu của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

- Tham khảo chương trình đào tạo, tài liệu của trường ĐHCN TP HCM

- Tham khảo chương trình đào tạo, tài liệu của trường ĐHSPKT TP HCM

- Tham khảo chương trình đào tạo, tài liệu của trường ĐH Bách khoa TP HCM