CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. Giới thiệu

1.1  Tên ngành đào tạo:

-  Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng

-  Tiếng Anh: Finance - Banking

1.2  Trình độ đào tạo: Đại học

1.3  Mục tiêu chung:

          Đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất tư cách đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm xã hội; được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị - xã hội; nắm vững kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về tài chính – ngân hàng; có các kỹ năng mềm cần thiết giúp tự nghiên cứu, thực hành, xử lý được các nghiệp vụ phát sinh trong thực tế của các tổ chức tín dụng và công ty tài chính; có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng nhanh với sự phát triển của khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội.

2. Nội dung chuẩn đầu ra

2.1. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe:

Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp; đảm bảo các chuẩn mực đạo đức của một cán bộ Ngân hàng; trung thực, thật thà, đảm bảo bí mật khách hàng; có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, tinh thần đổi mới, năng động sáng tạo trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; có thái độ hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp; có nếp sống lành mạnh và cầu tiến, tinh thần phục vụ cộng đồng.

2.2Yêu cầu về kiến thức

-   Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin; hiểu biết và tuân thủ những chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hiểu được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh;

-   Có kiến thức khoa học xã hội, tự nhiên làm cơ sở; kiến thức kinh tế - tài chính, quản trị làm nền tảng; kiến thức cần thiết về ngoại ngữ, tin học, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ngân hàng như: các hoạt động kinh doanh và quản lý của các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng; các kiến thức về quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng Nhà nước… để có đủ khả năng thực hiện tốt các công việc đảm nhận, phát triển năng lực chuyên môn, năng lực quản lý ở các vị trí phù hợp tại hệ thống ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế.

2.3. Kỹ năng

Có các kỹ năng cần thiết để trở thành một cán bộ ngân hàng chuyên nghiệp, làm việc một cách có hiệu quả trong môi trường kinh doanh hội nhập quốc tế và áp dụng công nghệ ngân hàng hiện đại:

- Kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ: kỹ năng về  ngoại ngữ và tin học, kỹ năng xử lý các nghiệp vụ.

- Kỹ năng mềm: Kĩ năng ứng  xử, giao tiếp, kỹ năng bán hàng, quản lý và chăm sóc khách hàng, kỹ năng thuyết trình bán hàng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng xây dựng các mối quan hệ,  kỹ năng phát hiện, phân tích, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm

2.4Yêu cầu về thái độ:

- Có tác phong làm việc chuyên nghiệp; tư duy sáng tạo, luôn học hỏi và cầu thị; năng động, sáng tạo trong công việc.

- Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; cẩn thận, trung thực và chịu được áp lực công việc cao;

- Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khỏe học tập và công tác lâu dài; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn trật tự trị an và bảo vệ an ninh tổ quốc.

2.5Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Chuyên viên tín dụng ngân hàng; Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại; kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ.

- Chuyên viên kinh doanh tiền tệ; Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn;

- Chuyên viên tài trợ thương mại;

- Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp; Chuyên viên định giá tài sản; Chuyên viên mua bán, sáp nhập doanh nghiệp…

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

2.6Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Học tiếp lên cao hơn: bậc thạc sĩ tài chính ngân hàng, nghiên cứu sinh trong nước và các cơ s đào to nước ngoài.

- Độc lập thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

2.7Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.

- Chương trình đào tạo Đại học Tài chính ngân hàng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Hà Nội.

- Chương trình đào tạo Đại học tài chính ngân hàng của trường Học viện Tài chính – Hà Nội.

- Chương trình đào tạo Đại học tài chính ngân hàng của trường Đại học quốc gia Seoul.

- Chương trình đào tạo Đại học tài chính ngân hàng của trường Đại học Sunderland, Vương quốc Anh.