Cuộc thi online tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình

Hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình (1960 – 2020), Trường Đại học Thái Bình tổ chức Cuộc thi online “Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình”. 

Giao diện chính Cuộc thi 

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động, HSSV - nhất là thế hệ trẻ trong toàn trường - hiểu rõ hơn về lịch sử 60 năm xây dựng, phát triển của trường Đại học Thái Bình. qua đó Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động, HSSV trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của trường Đại học Thái Bình; nâng cao niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Cuộc thi được tổ chức cho toàn thể cán bộ, giảng viên và HSSV đang học tập và làm việc tại trường Đại học Thái Bình.

Cuộc thi được tổ chức từ 20/4/2020 đến ngày 10/5/2020 trên trang WEB: https://tbu.vnlms.vn/. Các bạn có thể xem hướng  dẫn đăng nhập tại đây File Download

Chú ý: Mỗi Cán bộ, Giảng viên và HSSV được cấp tài khoản để đăng nhập và mỗi tuần thi 01 lần với 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 phút.

Xem tài khoản Cán bộ, Giảng viên tại đây File Download; Học sinh, Sinh viên tại đây File Download

- Kết quả thi trực tuyến hàng tuần sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả thi tuần, chậm nhất 12h00 thứ Hai hàng tuần.

+ Kết thúc 03 tuần thi trực tuyến, kết quả thi sẽ được tổng hợp, công bố chậm nhất 12h00 thứ Hai ngày 11/5/2020. Các kết quả trên được công bố chính thức trên website của nhà trường, được tích hợp tính điểm vào bài thi viết của thí sinh.

Cuộc thi sẽ trao giải cho những Tập thể và Cá nhân có bài thi tốt nhất.

Trên đây là Thông báo tổ chức cuộc thi online “Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình”. Đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên và HSSV đang học tập và làm việc tại trường Đại học Thái Bình tích cực hưởng ứng, lan toả và cá nhân phát huy tinh thần tự giác tham gia cuộc thi.