ĐẠI HỌC THÁI BÌNH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA ÁI QUỐC
“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Thấm nhuần lời dạy trên của Bác, những năm qua trường Đại học Thái Bình luôn xác định thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chính là thực hiện tốt thi đua ái quốc.

Từ nhận thức đó, ngay khi có Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trường Đại học Thái Bình đã xác định đây là thời cơ, là động lực để nhà trường thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhà trường đã lồng ghép phong trào thi đua với thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương của Bác; tổ chức ký cam kết thi đua giữa các cá nhân và đơn vị trong nhà trường; thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng những nhân tố điển hình; tổ chức hội thảo về triết lý giáo dục của nhà trường “Hãy làm giàu tính nhân văn Hồ Chí Minh và niềm đam mê sáng tạo của cán bộ, giảng viên và học sinh - sinh viên” đóng thành kỷ yếu để nghiên cứu, học tập. Sáng tạo, lồng ghép triển khai với các cuộc vận động như: Cuộc vận động “hai không”, cuộc vận động “Mỗi nhà giáo là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”; tổ chức các phong trào thi đua: quản lý tốt, giảng dạy tốt, học tập tốt, nghiên cứu khoa học tốt, phục vụ tốt...

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, cán bộ, giáo viên, học sinh – sinh viên, người lao động trong toàn trường luôn tận tụy, sáng tạo, có ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống lành mạnh, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kiên định trước khó khăn, thách thức, không ngừng tự học và sáng tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nhận thức chính trị; luôn giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và hình mẫu mô phạm của người thầy, nghiêm túc chấp hành quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh các hoạt động trên, công tác nhân đạo từ thiện cũng luôn được nhà trường quan tâm chú ý như: hiến máu nhân đạo, xây nhà tình nghĩa, thanh niên tình nguyện…. Hàng năm, cán bộ, giáo viên, học sinh - sinh viên trường Đại học Thái Bình đã hiến từ 600-700 đơn vị máu cứu người, ủng hộ hàng chục triệu đồng cho các gia đình chính sách v.v… Các hoạt động trên đã cuốn hút phần lớn học sinh - sinh viên tham gia, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực thâm nhập vào học đường. 100% học sinh - sinh viên chấp hành tốt luật giao thông; 100% học sinh - sinh viên nói không với ma túy, không vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã phát huy tính tích cực và hạn chế tiêu cực trong tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của học sinh - sinh viên nhà trường.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn của một trường Đại học mới được nâng cấp nhưng với nỗ lực quyết tâm cao của thầy và trò, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành trong những năm qua trường Đại học Thái Bình đã thu được nhiều kết quả có ý nghĩa to lớn. Nhờ thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo nên sự ổn định chính trị, sự vững vàng về tư tưởng, nội bộ đoàn kết; kiềm chế và giảm bớt những tiêu cực, lãng phí, vi phạm pháp luật; tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh cho học sinh - sinh viên yên tâm học tập và rèn luyện; các bậc phụ huynh tin tưởng vào nhà trường; Uy tín thương hiệu trường Đại học Thái Bình ngày càng lan rộng trong xã hội…

Những kết quả trên là những minh chứng rõ nhất cho sức lao động, sáng tạo, những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy và trò trường Đại học Thái Bình xứng đáng với lời huấn thị của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Đinh Ngọc Chính – Khoa Đại cương