ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Sáng ngày 26/11/2017, Đại học học Thái Nguyên và Trường Đại học Thái Bình ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo. Dự buổi ký kết về phía Đại học Thái Nguyên có GS.TS Đặng Kim Vui - Giám đốc Đại học Thái Nguyên;  PGS.TS Nguyễn Hữu Công - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; GS.TS Phạm Hồng Quang - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm; PGS.TS. Nguyễn Duy Cương - Hiệu Trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; PGS. TS. Trần Văn Điền - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm; PGS. TS. Trần Quang Huy – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học; TS. Nguyễn Văn Tảo - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông; TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Trưởng ban Đào tạo Đại học Thái Nguyên; về phía Trường Đại học Thái Bình TS. Nguyễn Thị Kim Lý, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng; TS. Trần Thị Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng;  cùng các thầy/cô trong Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đơn vị dự.

Tại Hội nghị hai bên đã thảo luận và thống nhất hợp tác các lĩnh vực:

1. Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo sau đại học, đại học;

2. Hợp tác đào tạo bồi dưỡng các chương trình ngắn hạn;

3. Hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và phát triển mạng lưới chuyên gia;

4. Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức Hội thảo và thông tin khoa học.

GS.TS Đặng Kim Vui - Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu

TS. Nguyễn Thị Kim Lý, Bì thứ Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình

Hai bên ký kết hợp tác đào tạo

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác hai bên chủ động đề xuất phối hợp các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học của ĐHTN nếu có vướng mắc Trường Đại học Thái Bình chủ động thông báo cho ĐHTN để phối hợp tháo gỡ. Định kỳ mỗi năm một lần hai bên sẽ gặp gỡ cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác và đề xuất ý kiến để điều chỉnh hoặc có giải pháp cụ thể cho hợp tác đáp ứng được yêu cầu của cả hai phía nhằm thực hiện thành công Chương trình hợp tác./.