13/04/2021 Thông báo khoa CNTT

CHẤM BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA CHO SINH VIÊN LỚP ĐHCNTT5A1

Ngày 4/6/2020, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên ưu tú lớp ĐHCNTT5A1. Theo quy chế đào tạo theo tín chỉ, chỉ những sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10) thì mới được làm khóa luận tốt nghiệp.