ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019

Thông tin chung về trường

Địa chỉ:

Xã Tân Bình - Thành Phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

Tỉnh/ Thành phố:

Thái Bình

Quận/Huyện:

TP. Thái Bình

Điện thoại:

02273.633.669

Fax:

02273.633.134

Email:

dhtb@tbu.edu.vn

Website:

www.tbu.edu.vn

Cơ quan chủ quản:

UBND Tỉnh Thái Bình

 

 

Giới thiệu, sứ mệnh:

Trường Đại học Thái Bình là trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình có sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao; cung cấp các dịch vụ giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng, chuyển giao và thực hành công nghệ ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế, Luật, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thông tin, cung cấp sản phẩm khoa học – kỹ thuật, công nghệ có giá trị cao cho xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thái Bình và của cả nước; tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

Xem chi tiết File Download