ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và HSSV Trường Đại học Thái Bình đang tập trung tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các công việc cần thiết hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và đặc biệt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình vui mừng kỷ niệm 130 năm ngày Thành lập Tỉnh, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ tổng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 để tiếp tục lãnh đạo nhà trường xây dựng và phát triển trong giai đoạn mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh.

Trong những ngày qua, mặc dù còn bộn bề công việc đặc biệt là sau thời gian dài thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid 19, học sinh sinh viên nhà trường mới đi học trở lại tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao, BTV, BCH Đảng bộ trường đã tích cực chỉ đạo triển khai các công việc, chuẩn bị tốt các hệ điều kiện để Đại hội Đảng bộ Trường diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngay từ cuối tháng 11/2019, sau khi có các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ủy Trường đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đến hết tháng 3 năm 2020, toàn bộ 18 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đã hoàn thành công tác Đại hội. Đại hội các Chi bộ đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ. Các Đại hội tiến hành bầu cử Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả là có 38 đồng chí đã được các đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022. Các đồng chí tham gia cấp Ủy nhiệm kỳ mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ: Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết và xây dựng tập thể tốt; nhiệt tình và có đủ điều kiện, thời gian hoạt động công tác Đảng; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động của đơn vị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt. Đa số các đồng chí tham gia cấp Ủy khóa mới là những người đang đảm nhận các chức vụ từ cấp Trưởng, Phó đơn vị và tương đương trở lên.

Song song với việc chỉ đạo Đại hội tại các Chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Trường đã tích cực chỉ đạo thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường. Đảng ủy đã ra quyết định thành lập các Tiểu ban Văn kiện, tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tuyên tuyền phục vụ Đại hội. Triển khai thực hiện nghiêm túc các bước quy trình theo hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên, đến hết ngày 12/4 năm 2020 toàn bộ các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường đã cơ bản hoàn tất. Ngày 14/5/2020, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình đã có Thông báo số 143 TB/ĐUK về việc nhất trí để Đảng bộ Trường Đại học Thái Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 22,23/5/2020.

Đảng ủy Trường Đại học Thái Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên toàn trường nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, để Đại hội lần này xứng đáng là đại hội của trí tuệ và sự đoàn kết đúng với tinh thần khẩu hiệu của đại hội: ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN. Quyết tâm xây dựng Trường Đại học Thái Bình trở thành một trung tâm đào tạo có uy tín của khu vực và cả nước.