Đồng chí phó chủ tịch UBND Tỉnh thăm và làm việc với trường Đại Học Thái Bình

Sáng ngày 13.02.2017, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thái Bình nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu  năm 2017. Phát biểu với cán bộ chủ chốt của Nhà trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên sự cố gắng của Nhà trường trong năm qua, nội bộ đoàn kết, uy tín của Nhà trường bước đầu  đã được khẳng định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Nhà trường cần cố gắng nhiều hơn nữa tạo ra bước phát triển đột phá, quan tâm đến chất lượng đào tạo, đáp ứng và hài lòng nhà tuyển dụng. Nhà trường cần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong đổi mới giáo dục và đào tạo, xây dựng và thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo; tích cực tham khảo kinh nghiệm của các trường đại học trong khu vực để hoạch định đường lối phát triển, xây dựng Trường trở thành trường đại học đa ngành, đào tạo đa cấp, phương thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu của xã hội; xây dựng Trường Đại học Thái Bình trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của đất nước. Có lộ trình bổ sung và phát triển mã ngành, hệ đào tạo, giáo trình đào tạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới công tác tuyển sinh, tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo trong khu vực và quốc tế. Làm tốt công tác tổ chức, phân công cán bộ, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trước hết là của tỉnh Thái Bình.

Thay mặt cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Kim Lý, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Nhà trường và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bổ sung kế hoạch công tác, kịp thời triển khai trong thời gian tới.

 

Sau đây một số hình ảnh tại buổi làm việc

Đ/c Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Đ/c Nguyễn Thị Kim Lý, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu