Giới thiệu về trường

Trong những ngày này, ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước đang dấy lên phong trào thi đua dạy tốt - học tốt lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Thái Bình cũng từng bừng tổ chức khai giảng năm học mới, năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhà trường.

Việc Trường Đại học Thái Bình thực hiện tiếp nhận cơ sở phía Bắc của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang tới những cơ hội mới, tạo sức mạnh đồng bộ cho sự phát triển bền vững của nhà trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh và khu vực.

Nhìn lại năm học 2013 - 2014, là năm thứ hai nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học hệ chính quy và các bậc học từ các năm trước chuyển sang, quy mô đào tạo 2.373 sinh viên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành trung ương, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, địa phương cùng với sự cố gắng phấn đấu của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá tốt trên nhiều lĩnh vực.

Trong năm học 2013 - 2014, nhà trường tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo, là năm đầu tiên thực hiện đào tạo theo tín chỉ, xây dựng Đề án đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và từ cao đẳng lên đại học; hoàn thành việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo trong trường; mở thêm các ngành học mới; đổi mới công tác dạy và học, công tác quản lý và tổ chức thi, thực hiện tốt các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...; thực hiện tốt chương trình đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học theo Đề án 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sinh viên của trường có ý thức học tập, rèn luyện, tu dưỡng, có ý chí phấn đấu và có hoài bão của tuổi trẻ, thực hiện tốt nội quy, quy chế, tỷ lệ chuyên cần đạt 98%, nhiều em đã được kết nạp Đảng. Các em luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, các phong trào do nhà trường phát động, đã xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó trong học tập, công tác, thể hiện rõ ý chí phấn đấu để lập thân, lập nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng chương trình hành động thể hiện quyết tâm cao để thực hiện, từng bước hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, tiếp tục thực hiện và hoàn thiện mục tiêu đào tạo toàn diện theo 5 kỹ năng của sinh viên và 5 chuẩn mực đạo đức theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ, giáo viên nhà trường tâm huyết với nghề, năng động, sáng tạo hết mình vì sự phát triển chung. Nhiều thầy cô giáo hết lòng vì sinh viên, không quản ngại khó khăn giúp đỡ các em học tốt, được sinh viên tin yêu. Trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng không ngừng tăng lên. Năm học 2013 - 2014 có 10 giáo viên đi học tiến sĩ. Hiện nay, hầu hết cán bộ quản lý, giảng viên đều có trình độ thạc sĩ trở lên. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy truyền thống, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác khác như xã hội từ thiện, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, luôn là một điển hình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.