HỘI THẢO QUỐC GIA LẦN THỨ XXII

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN LỌC CỦA

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chủ đề: “Chuyển đổi số điều hành kinh tế - xã hội trong CMCN 4.0”

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Thái Bình, đồng tổ chức tại thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình từ ngày 28 đến 29 tháng 6 năm 2019. Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Kỷ yếu của Hội thảo sẽ được xuất bản bởi Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật (có chỉ số ISBN), được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận và tính điểm. Kỷ yếu Hội thảo sẽ được xuất bản trước khi Hội thảo diễn ra, một số báo cáo có chất lượng tốt viết bằng tiếng Anh sẽ được lựa chọn, giới thiệu đăng trong tạp chí Tin học và Điều khiển.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên và doanh nghiệp quan tâm đến các chủ đề của Hội thảo tham gia viết bài báo và trình bày tại Hội thảo.

Các chủ đề chính của Hội thảo


v Các hệ thống thông minh

v An toàn thông tin

v Mã nguồn mở

v Điện toán đám mây

v Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa

v Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

v Các hệ thống nhúng

v Thực tại ảo

v Các hệ thống tích hợp

v Công nghệ phần mềm

v Công nghệ mạng và mạng không dây

v Công nghệ tri thức và tính toán mềm

v Xử lý ảnh và kỹ thuật video

v Các công nghệ tính toán hiện đại

v Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định

v Tin-sinh học

v Cơ sở toán học của tin học

v Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội


Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo

Toàn văn báo cáo: 30/3/2019

Chấp nhận đăng kỷ yếu: 15/5/2019

Đăng ký tham dự: từ 1-15/6/2019

Xuất bản kỷ yếu hội thảo: 15/6/2019

Mọi thông tin về hội thảo xin mời liên hệ:

ThS. Ngô Hải Anh, Viện Công nghệ thông tin

Email: ngohaianh@ioit.ac.vn; Điện thoại: 098 859 6582

ThS. Hoàng Phương Bắc, Trường Đại học Thái Bình

Email: bac13t1@gmail.com; Điện thoại: 098 974 2766

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO QUỐC GIA LẦN THỨ XXI