Hội thảo Trường Đại học Thái Bình - những chặng đường xây dựng và phát triển

Sáng ngày 31/10, Trường Đại học Thái Bình (ĐHTB) tổ chức hội thảo "Trường Đại học Thái Bình - những chặng đường xây dựng và phát triển".

 

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Thái Bình qua các thời kỳ tặng hoa chúc mừng hội thảo.

Trường ĐHTB ngày nay là sự hợp thành của nhiều cơ sở bồi dưỡng, đào tạo. Tiền thân là Trường Tài chính Thái Bình được thành lập năm 1960, qua nhiều giai đoạn lịch sử, năm 1989 được sáp nhập, đổi tên thành Trường Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình. Năm 2000, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình. Ngày 8/9/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường ĐHTB trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình. Năm 2014, Trường ĐHTB tiếp nhận nguyên trạng Cơ sở phía Bắc tại Thái Bình của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

29 tham luận tại hội thảo đã khẳng định trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giáo viên Trường ĐHTB qua các thời kỳ đã không ngừng nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tích, bước đầu khẳng định được uy tín và thương hiệu của một trường đại học địa phương đa ngành, thực hiện tốt quy chế, nền nếp, kỷ cương, chương trình kế hoạch giảng dạy, thi cử… với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, luôn đổi mới phương pháp dạy và học.

Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ khoa học, cán bộ quản lý kinh tế tài chính, công nghệ kỹ thuật cùng hàng chục nghìn học sinh, sinh viên có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

 

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thông qua hội thảo, Trường ĐHTB quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ của một cơ sở giáo dục đào tạo theo hướng hiện đại và phát triển bền vững. Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ có uy tín của tỉnh và khu vực, sẵn sàng hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.