Hợp tác đào tào tạo giữa Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Thái Bình

Sáng ngày 18/10/2020, tại Trường Đại học Thái Bình tổ chức ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên với Trường Đại học Thái Bình. Về phía Trường Đại học Khoa học có PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng; PGS.TS Trịnh Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế và đại diện các phòng, khoa. Về phía Trường Đại học Thái Bình có TS. Nguyễn Thị Kim Lý – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng các thầy, cô trong Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng, khoa, trung tâm. Tại Hội nghị hai bên thảo luân và thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn (2020-2025) với nhưng nội dung:

1. Về công tác tuyển sinh và đào tạo

Hai bên cùng phối hợp tạo nguồn tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học, trình độ liên thông, văn bằng hai, tạo nguồn sau đại học đối với các ngành mà Trường Đại học Khoa học được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên giao cho Trường Đại học Khoa học.

2. Về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ

Hai bên cùng phối hợp tuyển sinh, đào tạo các lớp ngắn hạn bồi dưỡng nghiệp vụ nghề nghiệp, kỹ năng... mà Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Thái Bình được các cấp thẩm quyền cho phép tuyển sinh, đào tạo.

3. Về công tác nghiên cứu khoa học

Hai bên cùng phối hợp trong công tác xây dựng, triển khai các đề án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Tổ chức các hội thảo khoa học và công bố kết quả nghiên cứu khoa học nhằm phát huy được thế mạnh về đội ngũ, tiềm năng của mỗi bên.

4. Về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Trường Đại học Khoa học tư vấn nghiệp vụ về quy trình phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm với Trường Đại học Thái Bình về công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

5. Về phối hợp trong công tác quản lý đào tạo

- Trường Đại học Khoa học là đơn vị chủ trì đào tạo, có trách nhiệm tổ chức, quản lý đối với khóa học trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Thái Bình trong quá trình tổ chức đào tạo.

- Trường Đại học Thái Bình có trách nhiệm phối hợp với Trường Đại học Khoa học trong việc tạo nguồn, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo đối với khóa học.

- Việc đào tạo được thực hiện theo kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo đã được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định của Đại học Thái Nguyên và các quy định của địa phương, sự thống nhất giữa hai nhà trường

Trên cơ sở chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Thái Bình, hai đơn vị sẽ phối hợp nắm bắt yêu cầu thực tế, xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo đặc thù đáp ứng nhu cầu của địa phương và các đề án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình

TS. Đặng Nguyên Mạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình

Ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nhà trường