KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TÌM HIỀU VỀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỈNH THÁI BÌNH TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA HIỆN NAY