Kết quả tuần 1 cuộc thi online Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình.

Cuộc thi online Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình trên mạng https://tbu.vnlms.vn/ bắt đầu từ 20/4/2024. Trong tuần đầu tiên của cuộc thi đã có gần 800 lượt dự thi và có 10 người trả lời đúng 20/20 câu hỏi. Ban tổ chức Xin thông báo kết quả như sau:

 

Xin biểu dương 32 em Học sinh, Sinh viên đã có thành tích cao trong tuần thứ nhất.

Đáp án của Tuần thứ nhất tại đây File Download

Cuộc thi Tuần thứ 2 bắt đầu từ 27/4/2020 – 3/5/2020.

Đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên và HSSV đang học tập và làm việc tại trường Đại học Thái Bình tích cực hưởng ứng, lan toả và tham gia cuộc thi.