Kết quả tuần 3 cuộc thi online Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình

Tuần 3 cuộc thi online Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình trên mạng https://tbu.vnlms.vn/ bắt đầu từ ngày 4/5/2020 – 10/5/2020. Tuần 3 của cuộc thi đã đón nhận hơn 500 lượt dự thi. Ban tổ chức xin biểu dương 28 người trả lời đúng 20/20 câu hỏi.

 

Danh sách kết quả tuần 3 File Download

Đáp án của Tuần thứ 3 File Download

Cuộc thi Tuần thứ 3 cũng là tuần thi cuối cùng của cuộc thi, BTC sẽ tổng hợp toàn bộ 3 tuần thi và sẽ thông báo sau.

Ban tổ chức xin chân thành cám ơn cán bộ, giảng viên và HSSV tích cực tham gia cuộc thi.