KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sáng ngày 13/5/2018, Trường Đại học Thái Bình phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư khai giảng khóa học bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/TT-BTTTT cho 662 cán bộ, giáo viên, chuyên viên của các Trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư. Về dự và chỉ đạo đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư Nhà giáo Trần Quang Thắng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư; về phía Trường Đại học Thái Bình có sự hiện diện của TS. Trần Thị Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng, cùng các thầy/cô Trưởng/Phó phòng/khoa/trung tâm, giảng viên tham gia giảng dạy và 662 học viên về dự đông đủ.

Đ/c Vũ Châu Giang, phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin

TS. Trần Thị Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng phát biểu tuyên bố khai giảng khóa học

Nhà giáo Trần Quang Thắng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư