Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức thuộc Sở Nội vụ quản lý

Ngày 16/9/2017, Trường Đại học Thái Bình phối hợp với Sở Nội vụ Thái Bình tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức thuộc Sở Nội vụ Thái Bình quản lý.

 

TS. Nguyễn Thị Kim Lý, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Khóa bồi dưỡng cho 120 học viên là cán bộ công chức trong toàn tỉnh thuộc Sở Nội vụ quản lý. Trong thời gian 6 ngày, các học viên sẽ được trang bị các kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin như: kỹ năng sử dụng máy tính, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, trình chiếu, khai thác internet, các vấn đề về an toàn thông tin và các quy định cơ bản liên quan đến pháp luật trong ứng dụng công nghệ thông tin…Bên cạnh đó, giảng viên sẽ đi sâu vào hướng dẫn cách xử lý các vấn đề thường gặp trong ứng dụng thông tin vào hoạt động nghiệp vụ của đơn vị để học viên dễ tiếp cận và vận dụng vào công việc thực tế.

 

Các kiến thức, kỹ năng từ khóa học sẽ giúp cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư 03/2014/TT-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, qua khóa bồi dưỡng góp phần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ của đơn vị; cập nhật đầy đủ, kịp thời các hồ sơ hành chính vào phần mềm nghiệp vụ, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm trong hoạt động hành chính…nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị.