Giới thiệu

16/04/2021 Giới thiệu khoa CNTT

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

15/04/2021 Giới thiệu khoa CNTT

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà A - Trường Đại học Thái Bình Điện thoại: 0227.3633300 Email: khoacntt@gmail.com