LỄ KÝ KẾT PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trường Đại học Thái Bình và Sở Khoa học - Công nghệ ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Nội dung ký kết được 2 bên thống nhất, quy định cụ thể nhiệm vụ phối hợp của 2 đơn vị. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hội thảo khoa học, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo và đổi mới công nghệ.

Lãnh đạo 2 bên chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tăng cường mở rộng hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý khoa học và công nghệ, trao đổi dữ liệu về công nghệ. Trường Đại học Thái Bình phát huy tiềm lực của trường, triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu KH&CN. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực nâng cao chất lượng đào tạo của trường, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

 

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự liên kết hợp tác giữa 2 đơn vị. Đồng chí đề nghị 2 bên triển khai hợp tác toàn diện trên cả 3 mặt: lý thuyết, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm. Hàng năm phải có đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm.

Nhân dịp này, Sở KH&CN khen thưởng cho 10 sinh viên trường ĐH Thái Bình có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học.